Home / Tổng hợp / So sánh các loại hình công ty

So sánh các loại hình công ty

So sánh các loại hình công ty

Để tiến hành hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn là thành lập hộ kinh doanh, thành lập công ty hay một mô hình khác đó là hợp tác xã. Khi thành lập công ty dù là có vốn đầu tư trong nước hay có vốn liên doanh với nước ngoài thì khi thành lập công ty tại Việt Nam, các nhà đầu tư có thể chọn một trong các loại hình doanh nghiệp đó là: doanh nghiệp tư nhân(dntn), công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

So sánh các loại hình công ty

Để biết sự khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần, các nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết so sánh giữa công ty cổ phần và công ty tnhh của Luật Ngô Gia.

Bài viết này Luật Ngô Gia xin lập bảng so sánh giữa công ty hợp danh và công ty cổ phần.

Sự giống nhau:

-Công ty cổ phần và công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Công ty cổ phần và công ty hợp danh có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Sự khác nhau:

Công ty cổ phần được quyền phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn, có thể niêm yết để trở thành công ty cổ phần đại chúng.

-Thành viên hợp danh công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của công ty, do đó có thể nói đây là loại hình công ty đối vốn giữa các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty do đó công ty cổ phần là một loại hình công ty đối vốn.

-Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh khác với cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Công ty hợp danh có hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc.Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám doc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát công ty. Ngoài ra, công ty hợp danh và công ty cổ phần có thể có các phòng ban đó là phòng kinh doanh thương mại, phòng hành chính- nhân sự, phòng kỹ thuật, phòng sản xuất….

Các nhà đầu tư có nhu cầu được thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết chọn loại hình doanh nghiệp nào, nhà đầu tư hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp

0934562586

Gọi Ngay!