Home / Tổng hợp / So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

Trong số các loại hình doanh nghiệp thì công ty tnhh bao gồm công ty tnhh một thành viên(cty 1tv)và công ty tnhh hai thành viên trở lên(2tv), công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà rất nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp. Vậy, công ty cổ phần khác với công ty tnhh như thế nào. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số điểm giống và khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần để quý khách có thể phân biệt được hai loại hình doanh nghiệp này theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

Bảng so sanh công ty tnhh và công ty cổ phần

Những điểm giống nhau giữa công ty cổ phần và công ty tnhh

– Về tư cách pháp nhân: Công ty tnhh và công ty cổ phần đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Về trách nhiệm của các thành viên góp vốn: Thành viên công ty tnhh, cổ đông công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty.

-Về người đại diện theo pháp luật: Công ty cổ phần và công ty tnhh có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Những điểm khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty tnhh

Về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh có: Hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc, các phòng ban của công ty.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phàn có: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát, các phòng ban của công ty.

-Về huy động vốn: Công ty cổ phần có quyền phát hành mọi loại chứng khoán để huy động vốn trong khi đó công ty tnhh không được phát hành cổ phiếu.

Từ những điểm giống và khác nhau trên của công ty tnhh và công ty cổ phần có thể thấy ưu điểm gì của công ty tnhh so với công ty cổ phần đó là cơ cấu tổ chức của công ty tnhh đơn giản hơn so với công ty cổ phần. Công ty cổ phần tuy có cơ cầu tổ chức phức tạo hơn nhưng lại có ưu điểm ở chỗ được quyền phát hành mọi loại chứng khoán.Từ những ưu nhược điểm trên, các nhà đầu tư có thể cân nhắc nên lập công ty cổ phần hay công ty tnhh.

Sau khi mở công ty để phù hợp với tình hình hoạt động, các công ty có thể thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp như chuyển đổi từ công ty tnhh sang công ty cổ phần hoặc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh, hoặc sáp nhập công ty cổ phần và công ty tnhh với nhau.

Dưới đây là danh sách một số công ty tnhh, công ty cổ phần đang hoạt động có hiệu quả: công ty cổ phần tnhh pou yuen việt nam, công ty cổ phần tnhh hạt giống tân lộc phát, công ty cổ phần tnhh acm, công ty tnhh cổ phần sắt thép lực bảo, công ty tnhh cổ phần công nghiệp tai-tech, công ty tnhh cổ phần nhuận thái, công ty tnhh cổ phần mai thành, công ty tnhh cổ phần hoàng hạc, công ty tnhh cổ phần gemadept, công ty tnhh cổ phần cơ điện đại tân, công ty cổ phần nông sản agrexim – công ty tnhh hòa bình, công ty cổ phần mía đường.

Gọi Ngay!