Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện các công việc theo ủy quyền của công ty. Cũng giống như công ty cổ  phần, công ty tnhh hai thành viên hay công  ty hợp danh, công ty tnhh một thành viên cũng có thể lập chi nhánh để tiến hành hoạt động kinh doanh tại tỉnh, thành  phố khác nơi công ty có địa chỉ trụ sở. Luật Ngô Gia xin chia sẻ thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Văn bản pháp luật quy định về thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

-Luật doanh  nghiệp 2014

-Nghị định 78/2014/NĐ-CP;

-Nghị đinh 108/2018/NĐ-CP

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

  • Địa chỉ trụ sở chính của chi nhánh phải cụ thể, rõ ràng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty
  • Tên của chi nhánh phải có chữ chi nhánh và tên của công ty mtv
  • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh thuộc một trong những  ngành nghề kinh doanh của công ty mtv

quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv hồ sơ

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Quy trình các bước thực  hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv cần bao gồm:

-Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty  tnhh mtv

-Quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

-Quyết đinh  bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Người được công ty tnhh mtv ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv đến phòng đăng  ký kinh doanh nơi chi nhánh của công  ty tnhh mtv có địa chỉ trụ sở.

Sau  03 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv hợp lệ, phòng đăng  ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng  nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tới công ty tnhh mtv.

Bước 3: Khắc dấu và thông báo sử dụng con dấu chi nhánh

Sau khi được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty mtv khắc con dấu của chi nhánh và gửi thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh.

Thực hiện xong 3 bước trên là công ty mtv đã hành thành thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv

Luật Ngô Gia xin gửi các công ty tnhh mtv dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv. Các công ty tnhh mtv có nhu cầu  thành lập chi nhánh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư  vấn và cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv.

0934562586