Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thành lập chi nhánh của công ty

Thành lập chi nhánh của công ty

Thành lập chi nhánh của công ty

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của công ty có chức năng hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp thường lựa chọn mở chi nhánh để tiến hành hoạt kinh doanh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về điều kiện thành lập chi nhánh và hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh để các doanh nghiệp có kế hoạch lập chi nhánh nắm rõ về quy trình các bước lập chi nhánh của công ty.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty:

-Địa chỉ chi nhánh phải thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của công ty;

-Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải thuộc một trong những ngành nghề kinh doanh của công ty.

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty được thực hiện theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty

Sau khi kế hoạch thành lập chi nhánh công ty được thông qua. Công ty chuẩn bị mọi văn bản giấy tờ có trong hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định của luật doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh bao gồm:

-Thông báo thành lập chi nhánh theo biểu mẫu

-Biên bản họp HĐTV đối với công ty tnhh 2 thành viên, công ty hợp danh, biên bản họp HĐQT đối với công ty cổ phần về việc lập chi nhánh

-Nghị quyết của HĐTV công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, Nghị quyết của HĐQT đối với công ty cổ phần, Quyết định của chủ sở hữu công ty tnhh mtv, của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thành lập chi nhánh công ty.

-Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Các văn bản này được người có thẩm quyền ký hợp lệ vào hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Người được doanh nghiệp ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chi nhánh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh cho công ty.

Bước 3: Thông báo mẫu dấu của chi nhánh

Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng mẫu dấu của chi nhánh thì doanh nghiệp khắc con dấu của chi nhánh và gửi thông báo mẫu dấu của chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng con dấu của chi nhánh.

Hoàn thành 3 bước trên là doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh.

Lưu ý: – doanh nghiệp có thể đăng ký hoạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc cho chi nhánh;

-Sau khi thành lập, doanh nghiệp đặt mua chữ ký số của chi nhánh, kê khai nộp thuế môn bài và báo cáo thuế của chi nhánh theo quy định của pháp luật về thuế.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thành lập chi nhánh. Các doanh nghiệp cho nhu cầu thành lập chi nhánh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về cách thành lập chi nhánh và cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh.

0934562586

Tag: các thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Gọi Ngay!