Thành lập công ty cổ phần cần những gì

Quý khách đang muốn thành lập công ty cổ phần nhưng chưa biết cách thành lập cty cổ phần như thế nào, điều kiện thành lập cty cổ phần. Bài viết dưới đây xin chia sẽ về thủ tục thành lập cty cổ phần, quy trình thành lập cty cổ phần, hồ sơ thành lập cty cổ phần.

Trước hết muốn biết cách thành lập cty cổ phần như thế nào, quý khách cần biết công ty cổ phần là gì, điều kiện thành lập cty cổ phần.

  1. Công ty cổ phần là gì

Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Như vậy, điều kiện thành lập cty cổ phần là phải có tối thiểu 03 cổ đông góp vốn để thành lập công ty cổ phần. Thủ tục thành lập cty cổ phần được thực hiện như dưới đây.

 mẫu quyết định thành lập cty cổ phần

  1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần cần những gì?

Hồ sơ thành lập cty cổ phần như sau:

Trước khi thành lập công ty cổ phần, cá nhân tổ chức cần phải chuẩn bị tất cả các vấn đề sau: đặt tên công ty cổ phần, địa điểm đặt trụ sở của công ty, đối với những ngành nghề yêu cầu cần chứng chỉ hành nghề thì công ty phải có trước khi thành lập, vốn điều lệ của công ty……

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Quy trình thành lập cty cổ phần như sau: Sau 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công ty cổ phần sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

  1. Thủ tục sau khi thành lập công ty cổ phần những gì?

– Khắc dấu và thông báo sử dụng con dấu đến Sở kế hoạch và đầu tư;

– Mở tài khoản ngân hàng của công ty cổ phần;

– Làm thủ tục khai thế ban đầu;

– Đặt in và thông báo phát hành hóa đơn;

– Đăng ký mua chữ ký số để kê khai thuế qua mạng.

Có rất nhiều quý khách băn khoăn nên thành lập cty tnhh hay cổ phần. Công ty cổ phần có ưu điểm hơn đối với công ty tnhh đó là công ty cổ phần được phát hành cổ phần, cổ phiếu để huy động vốn. Tuy nhiên, công ty cổ phần có cơ cấu quản lý phức tạp hơn công ty tnhh. Do đó, nên thành lập cty tnhh hay cổ phần phụ thuộc vào mục đích, mong muốn của quý khách. Quý khách muốn được tư vấn chi tiết về việc nên thành lập cty tnhh hay cổ phần hay liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 mẫu quyết định thành lập cty cổ phần