Home / Tổng hợp / Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư lần đầu vào Việt Nam đầu tư chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư như việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần được soạn thảo như thế nào, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài có gì khác nhau. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải kiểm toán khi thực hiện chế độ kế toán hay không. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý vị thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải kiểm toán công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài công ty dược có vốn đầu tư nước ngoài

 1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Theo quy định của Luật đầu tư 2014, tổ chức kinh tế đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, góp vốn của các tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) thuộc một trong ba trường hợp sau:

 • Một là, Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh thì sẽ có đa số thành viên là cá nhân;
 • Có tổ chức kinh tế theo quy định tại trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 1. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể thành lập công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp như công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần 100 vốn đầu tư nước ngoài. Một số ngành nghề, lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư muốn đầu tư đó là thành lập công ty dược có vốn đầu tư nước ngoài, công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư có thể tra cứu danh mục công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên webite về đầu tư của Việt Nam.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời gian thực hiện thủ tục: Từ 45-60 ngày từ nộp đủ hồ sơ hợp lệ

 1. Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam hãy liên hệ với Luật NGô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài

công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài danh mục công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Gọi Ngay!