Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trong những năm gần đây, nhà đầu tư là người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng. Sau khi luật đầu tư 2014 có hiệu lực nhu cầu thành lập công ty có vốn nước ngoài vào nước ta cũng tăng cao. Để đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư, thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài thường gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm giúp đỡ các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm được thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước, Luật Ngô Gia xin hướng dẫn các nhà đầu tư thủ tục xin giấy phép đầu tư và thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài.

Văn bản pháp luật quy định về đăng ký đầu tư và thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

-Luật đầu tư 2014;

-Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng  ký kinh doanh

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Biểu cam kết WTO

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

-Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư vào lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định tại Điều 6 Luật đầu tư 2014;

-Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam chưa có cam kết nhà đầu tư được phép đầu tư.

muốn bước  gian  mới  chi  nhánh  ở  đại  diện  phí  logistics  thương  mại  con  hà  tiếng anh phần khoán nhượng tuyển gì toán khái niệm sản tiếp top

Hình thức công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty với một trong hai hình thức công ty sau:

Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài và vốn của nhà đầu tư trong nước

Tuy  nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý có những vực nhà đầu tư nước ngoài không được thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài mà phải liên doanh với nhà đầu tư trong nước.

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài, nhà đầu tư  nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân + Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với vốn dự định thành lập công ty fdi

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Hồ sơ chứng minh trụ sở công ty: Hợp đồng thuê nhà, Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất của bên cho thuê: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng; nếu bên cho thuê là công ty: cần cung cấp thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinhd oanh bất động sản; Đối với dự án có thuê đất của nhà nước cần nộp thêm: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cần nộp thêm: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bản giấy đến cơ quan đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tra cứu và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

muốn bước  gian  mới  chi  nhánh  ở  đại  diện  phí  logistics  thương  mại  con  hà  tiếng anh phần khoán nhượng tuyển gì toán khái niệm sản tiếp top

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Điều lệ công ty;

-Danh sách thành viên/cổ đông (đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên; công ty cổ phần)

-Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của cổ đông, thành viên công ty

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty fdi theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp khắc dấu và nộp thông báo sử dụng mẫu dấu tới phòng đăng ký kinh doanh

Lưu ý sau khi thành lập công ty có vốn nước ngoài: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành mở tài khoản chuyển vốn đầu tư để hoàn tất thủ tục góp vốn.

-Doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục sau thành lập công ty như: đăng ký tài khoản, mua chữ số, nộp thuế môn bài, kê khai thuế môn bài, phát hành hóa đơn, kê khai thuế,….

-Đối với những ngành nghề như bán lẻ, phân phối hàng hóa, bưu chính, vận tải, du lịch lữ hành, bảo hiểm, vận chuyển….doanh nghiệp cần thực hiện xin giấy phép kinh doanh sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty fdi

Danh sách các công ty vốn đầu tư nước ngoài: Một số lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam đó là dược phẩm, du lịch, xây dựng, bảo hiểm, may mặc……

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ  NƯỚC NGOÀI

Luật Ngô Gia xin gửi tới các nhà đầu tư nước ngoài dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư, dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, dịch vụ thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài và dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh , văn phòng đại diện của công ty nước ngoài. Các nhà đầu tư có nhu cầu thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài.

0934562586