Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Đối với những nhà đầu tư chứng khoàn thì thuật ngữ công ty đại chúng không còn xa lại. Tuy nhiên có thể có rất nhiều cá nhân, tổ chức chưa hiểu rõ được khái niệm về công ty đại chúng là gì, thủ tục thành lập công ty đại chúng có khác gì với thủ tục thành lập công ty thông thường. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của pháp luật về công ty đại chúng để các cá nhân, tổ chức có cái nhìn tổng quan về công ty đại chúng.

Định nghĩa về công ty đại chúng là gì?

Hiện nay chưa có một định nghĩa cụ thể, chính xác thế nào là công ty đại chúng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên

Từ những quy định trên có thể hiểu công ty đại chúng trước hết là công ty cổ phần và có một trong 3 điều kiện về loại hình theo quy định trên. Như vậy, để thành lập công ty đại chúng trước hết phải thành lập công ty cổ phần, công ty đại chúng không bao gồm các loại hình doanh  nghiệp khác như công ty tnhh hay công ty hợp danh.

Theo quy định công ty cổ phần có một trăm nhà đầu tư sở hữu trở lên, không kế nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng đến Ủy ban chứng khoán nhà nước không  thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

tiếng anh gi con riêng lẻ mua niên nội câu hỏi 2017 2016 2018 ssc dữ liệu cp hủy cách in rút khỏi mẫu megamedia ở chế upcom ubcknn tăng wiki âm nhạc 2015 2014

Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

– Điều lệ công ty;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

– Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất.

Ưu điểm, nhược điểm của công ty đại chúng

Công ty đại chúng có các ưu điểm sau:

-Tên tuổi của công ty đại chúng được xã hội biết đến do các công ty đại chúng thường có quy mô và độ phổ biến đủ lớn, xuất hiện công khai trên thị trường chứng khoán. Công ty đại chúng có thể huy động vốn bên ngoài thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

-Hoạt động kinh doanh của công ty đại chúng chịu sự giám sát của công chúng, của nhà đầu tư chứng khoán. Vì công ty đại chúng phải báo cáo công khai hoạt động của mình cho công chúng nên Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành công ty  phải luôn nỗ lực để hoạt động kinh doanh có công ty có hiệu quả, điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nhược điểm của công ty đại chúng:

-Khi phát hành cổ phiếu, trái phiếu, công ty đại chúng sẽ phải chịu các chi phí cho các đợt phát hành: chi phí kiểm toán độc lập để lập báo cáo kiểm toán hoạt động của công ty, chi phí thuê người bảo lãnh phát hành, chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để xin phép phát hành, chi phí quảng cáo cho đợt phát hành…..

Niêm yết chứng khoán của công ty đại chúng

-Công ty đại chúng muốn niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán.

-Công ty đại chúng nộp hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ niêm yết. Tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất cứ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơ niêm yết.

Điều kiện niêm yết chứng khoán được quy định cụ thể tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

tiếng anh gi con riêng lẻ mua niên nội câu hỏi 2017 2016 2018 ssc dữ liệu cp hủy cách in rút khỏi mẫu megamedia ở chế upcom ubcknn tăng wiki âm nhạc 2015 2014

Danh sách một số công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam

Theo quy định Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

Theo công  bố của Trung tâm lưu ký chứng  khoán Việt Nam ( VSD ) tính đến thời điểm 29/12/2017 có khoảng hơn 800 công ty đại chúng quy môn lớn đăng ký chứng khoán tại VSD bao gồm:

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát; Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong; Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp; Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; Tập Đoàn Bảo Việt; Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh; Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á; CTCP Chứng khoán Phố Wall; Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest……

Hệ thống văn bản pháp luật quy định về công ty đại chúng

Để hiểu rõ hơn về công ty đại chúng, về quản lý công ty đại chúng, vể chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng, xử phạt công ty đại chúng…..các nhân, tổ chức có thể nghiên cứu các quy định liên quan công ty đại chúng tại các văn bản sau: Luật chứng khoán; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 95 /2017/TT_BTC; Thông tư 202/2015/TT-BTC; Thông tư 121 /2012/TT-BTC; Thông tư 155 /2015/TT-BTC; Nghị định 58/2012/NĐ-CP; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP…….

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty cổ phần để thành lập công ty đại chúng hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, trọn gói.

0934562586

Gọi Ngay!