Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

Đấu giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản phải thành lập công ty bán đầu giá tài sản. Vì là một ngành nghề kinh doanh đặc thù nên khi thành lập công ty đấu giá tài sản phải đáp ứng những điều  kiện thành lập công ty bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định thành lập công ty bán đấu giá tài sản về điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản, hồ sơ thành lập công ty đấu giá, thủ tục thành lập công ty đấu giá.

Công ty đấu giá là gì?

Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty đấu giá cần hiểu công ty đấu giá là gì ? Khi thành lập công ty đấu giá cần đáp ứng những điều kiện thành lập công  ty đấu giá nào để cá nhân có những chuẩn bị bước đầu cho việc thành lập công ty đấu giá.

Khoản 2 Điều 5 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định: Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định. Như vậy, có thể hiểu công ty đấu giá là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo hình thức, trình tự và thủ tục the quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

hà nội tuyển dụng cổ phần nhà nước đất

Hình thức tổ chức của công ty đấu giá

Công ty đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới một trong  hai hình thức là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.

Văn bản pháp luật quy định về hoạt động đấu giá tài sản

-Luật đấu giá tài sản 2017;

-Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu giá tài sản

-Thông tư 48/2017/TT-BTC  quy định chế độ tài chính hoạt động đấu giá

-Thông tư 06/2017/TT-BTP về chương trình đào tạo nghề đấu giá

-Thông tư 45/2017/TT-BTC về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Điều kiện thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Khi thành lập ty đấu giá cần đáp ứng điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản như sau :

– Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

-Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Ngoài những điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản theo quy định của luật đấu giá tài sản. Khi thành lập công ty bán đấu giá tài sản, công ty bán đấu giá tài sản còn phải đáp ứng các điều kiện chung thành lập công ty như điều kiện về tên gọi, điều kiện về địa chỉ trụ sở, về thành viên công ty….theo quy  định của Luật doanh nghiệp.

Lưu ý: Tiêu chuẩn đấu giá viên

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

– Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá

– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

hà nội tuyển dụng cổ phần nhà nước đất

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

Cá nhân muốn thành lập công ty đấu giá tài sản cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty đấu giá bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

– Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho công ty đấu giá tài sản: Sở Tư pháp nơi công ty đấu giá tài sản có địa chỉ trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trên đây là những quy định về điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản, hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản, thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản mà cá nhân muốn thành lập công ty đấu giá tài sản có thể tham khảo. Ngoài ra, cá nhân có thể tham khảo thêm quy định về thành lập công ty tại Luật đấu giá tài sản 2016.

Tag: điều kiện để thành lập công ty đấu giá

Gọi Ngay!