THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN

THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công tác kế toán là một công tác rất quan trọng đối với doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật về kế toán thì doanh nghiệp phải có người thực hiện công tác kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào các công ty đều có người có thể thực hiện tác công tác kế toán của doanh nghiệp đặc biệt là đối với những doanh nghiệp nhỏ. Để tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp nhỏ thường tìm đến những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Nắm bắt được nhu cầu này của doanh nghiệp, rất nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán để cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định thành lập công ty dịch vụ kế toán về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán và thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty kế toán.

Văn bản pháp luật thành lập công ty kế toán

-Luật doanh nghiệp 2014

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP

-Luật kế toán 2015

-Nghị định 174/2016/NĐ-CP

điều kiện để thành lập công ty tư vấn kế toán thủ tục mở công ty kế toán

Công ty dịch vụ kế toán là gì  ?

The quy định của luật kế toán thì : Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Như vậy, có thể hiểu công ty dịch vụ kế toán là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về kế toán như tư vấn kế toán, tư vấn thuế, thu thập, kiểm tra, xử lý các thông tin kinh tế, tài chính cho doanh nghiệp.

Mã ngành khi thành lập công ty dịch vụ kế toán

692 6920 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Công ty kế toán phải đáp ứng các điều kiện chung khi thành lập công ty như điều kiện về đặt  tên không trùng hay gây nhầm lần với doanh nghiệp đã đăng  ký trước đó; công ty dịch vụ kế toán phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của dịch vụ kế toán; cá nhân, tổ chức góp vốn thành lập dịch vụ kế toán không thuộc đối tượng cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán là một ngành nghề có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, mặc dù khi thành lập công ty kế toán trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán không phải nộp kèm chứng  chỉ hành nghề nhưng trong  quá trình hoạt động công ty kế toán phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề kế toán.

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

điều kiện để thành lập công ty tư vấn kế toán thủ tục mở công ty kế toán

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Để tiến hành thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kế toán.

Hồ sơ thành lập công ty kế toán bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kế toán

-Điều lệ công ty kế toán

-Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn thành lập công ty dịch vụ kế toán

-Bản sao giấy tờ cá nhân của thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty dịch vụ kế toán;

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán nếu người đi thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty kế toán.

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán:

Người đại diện theo pháp luật của công ty kế toán hoặc người được ủy quyền thực hiện  thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán nộp hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán đến phòng đăng ký kinh doanh  thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty kế toán có địa chỉ trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có công ty kế toán.

Công ty  kế toán khắc mẫu con dấu và gửi thông báo về việc sử dụng con dấu đến phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi thông báo mẫu dấu tới phòng đăng  ký kinh doanh là doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục thành lập công ty kế toán.

Lưu ý: sau khi thành lập công ty dịch vụ kế toán cần thực hiện các thủ tục về thuế ban đầu như kê khai nộp thuế môn bài, phát hành hóa đơn và các thủ tục khác như mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng  ký kinh doanh.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY KẾ TOÁN

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức có nhu cầu  thành lập công ty kế toán dịch vụ thành lập công  ty  kế toán, trọn gói, uy tín. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mở công ty kế toán hãy gửi yêu cầu tới Luật Ngô Gia. Chúng tôi sẽ tư vấn các quy định về điều  kiện để mở công ty kế toán và cung cấp dịch vụ thành lập công ty kế toán.

0934562586

Từ khóa: thủ tục thành lập công ty kế toán, điều kiện thành lập doanh nghiệp kế toán, thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán, điều kiện thành lập công ty tư vấn kế toán, điều kiện để thành lập công ty dịch vụ kế toán