Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Thông Tin

Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Thông Tin

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Dịch Vụ Thông Tin. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Dịch Vụ Thông Tin

Công ty Dịch Vụ Thông Tin trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

J : THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã ngành nghề của công ty Dịch Vụ Thông Tin

63 – Hoạt động dịch vụ thông tin

631 – Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin

6311 – 63110 – Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

6312 – 63120 – Cổng thông tin

639 – Dịch vụ thông tin khác

6391 – 63910 – Hoạt động thông tấn

6399 – 63990 – Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Thông Tin

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Dịch Vụ Thông Tin tờ để đăng ký thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Dịch Vụ Thông Tin

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Dịch Vụ Thông Tin của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Dịch Vụ Thông Tin phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Dịch Vụ Thông Tin

+ Quy trình thành lập công ty Dịch Vụ Thông Tin đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Thông Tin giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Thông Tin hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Thông Tin uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Dịch Vụ Thông Tin

63: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THÔNG TIN

Ngành này gồm: Hoạt động cổng thông tin, xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting) và các hoạt động khác chủ yếu liên quan đến cung cấp thông tin.

631: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan, cung cấp các công cụ tìm kiếm và cổng khác cho internet.

6311 – 63110: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Nhóm này gồm:

– Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, …. từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.

– Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web….

– Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.

6312 – 63120: Cổng thông tin

Nhóm này gồm: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ.

639: Dịch vụ thông tin khác

Nhóm này gồm: Hoạt động của các hãng thông tấn, thư viện, cơ quan văn thư lưu trữ và tất cả các hoạt động dịch vụ thông tin còn lại.

6391 – 63910: Hoạt động thông tấn

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp tin tức, phim ảnh cho các hãng truyền thông của các hãng thông tấn và các tổ chức cung cấp bài báo.

Loại trừ:

– Hoạt động của các phóng viên ảnh độc lập được phân vào nhóm 74200 (Hoạt động nhiếp ảnh);

– Hoạt động của các nhà báo độc lập được phân vào nhóm 9000 (Hoạt động của các nhà báo độc lập).

6399-63990: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này bao gồm: Các hoạt động dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu như:

– Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;

– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;

– Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, v.v…

Loại trừ: Hoạt động của các trung tâm liên quan đến các cuộc gọi được phân vào nhóm 82200 (Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi).

Gọi Ngay!