Thành lập công ty dịch vụ vận tải

Thành lập công ty dịch vụ vận tải

Kinh doanh vận tải có thể bao gồm các hoạt động như vận tải hành khách bằng xe oto, vận tải hàng hóa, vận tải bằng đường biển, vận tải bằng đường hàng không, vận tải bằng đường sắt, ngoài ra còn có các hoạt động hỗ trợ liên quan đến vận tải. Kinh doanh vận tải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm thành lập công ty vận tải, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định thành lập công ty vận tải về điều kiện để thành lập công ty vận tải, thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mở công ty dịch vụ vận tải được rõ.

Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty kinh doanh vận tải

-Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP

-Nghị định 86/2014/NĐ-CP

-Nghị định 160/2016/NĐ-CP

-Nghị định 92/2016/NĐ-CP

gì nhanh logistics container cộng chất lượng rẻ mới thế nào phép khái niệm vai trò đặc điểm ship nhiêu tiền cách thức du

Mã ngành nghề khi thành lập công ty kinh doanh vận tải

49 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
491 Vận tải đường sắt
4911 49110 Vận tải hành khách đường sắt
4912 49120 Vận tải hàng hóa đường sắt
492 Vận tải hành khách bằng xe buýt
4921 49210 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
4922 49220 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
4929 49290 Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
493 Vận tải đường bộ khác
4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
49311 Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao
49312 Vận tải hành khách bằng taxi
49313 Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
49319 Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt)
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
49329 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
49333 Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
494 4940 49400 Vận tải đường ống
50 Vận tải đường thủy
501 Vận tải ven biển và viễn dương
5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
50111 Vận tải hành khách ven biển
50112 Vận tải hành khách viễn dương
5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
50121 Vận tải hàng hóa ven biển
50122 Vận tải hàng hóa viễn dương
502 Vận tải đường thủy nội địa
5021 Vận tải hành khách đường thủy nội địa
50211 Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
50212 Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
50221 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
50222 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
51 Vận tải hàng không
511 5110 Vận tải hành khách hàng không
51101 Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định
51109 Vận tải hành khách hàng không loại khác
512 5120 Vận tải hàng hóa hàng không
51201 Vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định
51209 Vận tải hàng hóa hàng không loại khác
52 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
521 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác
522 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221 52210 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
52221 Hoạt động điều hành cảng biển
52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương
52223 Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa
52224 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa
5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
52231 Dịch vụ điều hành bay
52232 Dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không
52239 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không
5224 Bốc xếp hàng hóa
52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển
52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
52249 Bốc xếp hàng hóa loại khác
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
52251 Hoạt động điều hành bến xe
52252 Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ
52253 Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
52259 Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
52291 Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
52292 Logistics
52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
53 Bưu chính và chuyển phát
531 5310 53100 Bưu chính
532 5320 53200 Chuyển phát

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải

Khi thành lập công ty kinh doanh vận tải ngoài việc đáp ứng các điều  kiện về tên công  ty, về địa chỉ trụ sở, về thành viên cổ đông  góp vốn. Công ty kinh doanh vận tải hoạt động vận tải bằng  hình thức nào cần đáp ứng điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng  hình thức đó. Cụ thể, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô được quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP; điều kiện kinh doanh vận tải biển được quy định tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP; điều kiện kinh doanh vận tải bằng đường không được quy định tại Nghị định 92/2016/NĐ-CP.

gì nhanh logistics container cộng chất lượng rẻ mới thế nào phép khái niệm vai trò đặc điểm ship nhiêu tiền cách thức du

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải được thực hiện theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh vận tải

Hồ sơ thành lập công ty giáo dục bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kinh doanh vận tải

-Điều lệ công ty kinh doanh vận tải

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty kinh doanh vận tải ( Khi thành lập công ty kinh doanh vận tải là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty kinh doanh vận tải.

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải (trường hợp người thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải không phải người đại diện theo pháp luật của công ty kinh doanh vận tải).

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty kinh doanh vận tải

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ thành lập công ty kinh doanh vận tải tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty kinh doanh vận tải đặt địa chỉ trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh vận tải hợp lệ, phòng đăng ký doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty kinh doanh vận tải.

Bước 3: Khắc con dấu của công ty kinh doanh vận tải

Sau khi được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, công ty kinh doanh vận tải tiến hành khắc dấu và gửi thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.  Các cá nhân, tổ chức có thể tra cữu mẫu dấu của công ty kinh doanh vận tải trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải, công ty kinh doanh vận tải cần thực hiện thủ tục về thuế ban đầu của công ty đó là mua chữ ký số, kê khai nộp thuế môn bài, mở tài khoản ngân hàng và thông báo sử dụng tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, trong quá trình hoạt động công ty kinh doanh vận tải cần kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH VẬN TẢI

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty kinh doanh vận tải trọn gói, uy tín. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh vận tải có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải và cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh vận tải.

0934562586

Tag: thủ tục đăng ký thành lập công ty vận tải