Thành Lập Công Ty Điện Và Khí Đốt

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Điện Và Khí Đốt. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Điện Và Khí Đốt mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Điện Và Khí Đốt ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Điện Và Khí Đốt

Công ty Điện Và Khí Đốt trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

D : SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Mã ngành nghề của công ty Điện Và Khí Đốt

35 – Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

351 – Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

3511 – Sản xuất điện

35111 – Thủy điện

35112 – Nhiệt điện than

35113 – Nhiệt điện khí

35114 – Điện hạt nhân

35115 – Điện gió

35116 – Điện mặt trời

35119 – Điện khác

3512 – Truyền tải và phân phối điện

35121 – Truyền tải điện

35122 – Phân phối điện

352 – 3520 – Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

35201 – Sản xuất khí đốt

35202 – Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

353 – 3530 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

35301 – Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

35302 – Sản xuất nước đá

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Điện Và Khí Đốt

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Điện Và Khí Đốt

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Điện Và Khí Đốt như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Điện Và Khí Đốt

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Điện Và Khí Đốt tờ để đăng ký thành lập công ty Điện Và Khí Đốt

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Điện Và Khí Đốt

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Điện Và Khí Đốt mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Điện Và Khí Đốt

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Điện Và Khí Đốt của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Điện Và Khí Đốt phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Điện Và Khí Đốt

+ Quy trình thành lập công ty Điện Và Khí Đốt đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Điện Và Khí Đốt giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Điện Và Khí Đốt hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Điện Và Khí Đốt uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Điện Và Khí Đốt

35: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

351: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

3511: Sản xuất điện

Nhóm này gồm: Việc sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tua bin khí, điêzen ….

Loại trừ: Sản xuất điện thông qua đốt rác, được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại).

35111: Thủy điện

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng nước;

35112: Nhiệt điện than

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ than đá;

35113: Nhiệt điện khí

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ khí thiên nhiên;

35114: Điện hạt nhân

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân;

35115: Điện gió

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng gió;

35116: Điện mặt trời

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;

35119: Điện khác

– Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ các dạng năng lượng khác, chưa được phân vào đâu: sóng biển, thủy triều, diezen…

3512: Truyền tải và phân phối điện

Nhóm này gồm: Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.

35121: Truyền tải điện

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối;

– Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện.

35122: Phân phối điện

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của hệ thống phân phối (tức là gồm có các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng;

– Bán điện cho người sử dụng;

– Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác;

352-3520: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Nhóm này gồm:

– Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên hoặc tổng hợp tới người tiêu dùng cuối cùng thông qua một hệ thống đường ống chính. Các nhà kinh doanh hoặc môi giới sắp xếp việc bán khí tự nhiên qua hệ thống phân phối do người khác điều hành cũng thuộc nhóm này.

– Các hoạt động cung cấp gas riêng biệt bằng đường ống dẫn khí, chủ yếu là khoảng cách dài, nối người sản xuất với nhà phân phối khí hoặc giữa thành thị với nông thôn được phân vào nhóm hoạt động vận tải đường ống;

Loại trừ:

– Hoạt động của các lò than cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

– Sản xuất các sản phẩm dầu tinh chế được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Sản xuất khí đốt công nghiệp được phân vào nhóm 20111 (Sản xuất khí công nghiệp);

– Bán buôn nhiên liệu khí đốt được phân vào nhóm 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan);

– Bán lẻ gas đựng trong chai được phân vào nhóm 4773 (Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Bán thẳng nhiên liệu được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

– Vận chuyển gas theo đường ống (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

35201: Sản xuất khí đốt

Nhóm này gồm:

– Sản xuất khí đốt cho mục đích cung cấp khí đốt từ than đá, phế phẩm của nông nghiệp hoặc rác thải;

– Sản xuất nhiên liệu khí với giá trị toả nhiệt đặc biệt từ quá trình lọc, pha trộn và các quá trình sản xuất khác các loại khí bao gồm cả khí tự nhiên;

35202: Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Nhóm này gồm:

– Vận chuyển, phân phối và cung cấp nhiên liệu khí các loại thông qua hệ thống ống dẫn chính;

– Bán khí đến người sử dụng thông qua ống dẫn chính;

– Hoạt động của các đại lý và nhà môi giới mà thu xếp việc mua bán khí đốt thông qua hệ thống phân phối của người khác;

– Mua bán, trao đổi nhiên liệu khí và khả năng vận chuyển nhiên liệu khí.

Loại trừ:

– Hoạt động của các lò than cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

– Sản xuất các sản phẩm dầu tinh chế được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Sản xuất khí đốt công nghiệp được phân vào nhóm 20111 (Sản xuất khí công nghiệp);

– Bán buôn nhiên liệu khí đốt được phân vào nhóm 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan);

– Bán lẻ gas đựng trong chai được phân vào nhóm 4773 (Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Bán thẳng nhiên liệu được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

– Vận chuyển gas theo đường ống (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

353 – 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

35301: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

Nhóm này gồm:

– Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác;

– Sản xuất và phân phối không khí lạnh;

– Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

Loại trừ: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc không làm thực phẩm (làm mát) được phân vào nhóm 35302 (Sản xuất nước đá).

35302: Sản xuất nước đá

Nhóm này gồm: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc đá làm mát.