Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thành lập công ty đối với người nước ngoài

Thành lập công ty đối với người nước ngoài

Thành lập công ty đối với người nước ngoài

Người nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014, Cam kết WTO của Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia khác, ngoài ra nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực nào thì cần thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đó.

Một số lưu ý khi người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 • Không được đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực cấm đầu tư với người nước ngoài, đối với những lĩnh vực hạn chế đầu tư hoặc đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đó.
 • Nhà đầu tư cần lưu ý về tỷ lệ góp vốn đối với những ngành nghề có quy định về tỷ lệ góp vốn tối đa nhà đầu tư nước ngoài được phép.
 • Lưu ý về địa bàn đầu tư, các ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Lưu ý về các giấy phép con ( nếu có)

Thủ tục thành lập công ty đối với người nước ngoài được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Hộ chiếu công chứng của Người nước ngoài ( đối với nhà đầu tư là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nhà đầu tư là tổ chức);
 • Có năng lực tài chính để thực hiện dự án: Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp; đối với nhà đầu tư là cá nhân cần xác nhận số dư tài khoản ( hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Hợp đồng thuê nhà hoặc thuê văn phòng tại Việt Nam để đăng ký trụ sở công ty. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thuê của Công ty thì cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chức năng kinh doanh bất động sản), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà cho thuê, Giấy phép xây dựng toà nhà.

Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ Nhà đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Bước 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư dự định thành lập mà doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu )
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên/ công ty cổ phần)
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân; giấy chứng nhận doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp lệ. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp khắc mẫu con dấu của doanh nghiệp. Trước khi sử dụng con dấu, doanh gửi nộp thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thành lập công ty đối với người nước ngoài

Với nhiều năm tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty đối với người nước ngoài. Luật DeHa xin gửi tới các nhà đầu tư nước ngoài dịch vụ tư vấn và dịch vụ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhà nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty để kinh doanh tại Việt Nam hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

tag: môi   giới   bán   visa   phần   đứng   tên   vay   tiền   mở   đại   diện   mua   lại   muốn   tạm   trú   1

Gọi Ngay!