Thành lập công ty hóa chất

Thành lập công ty hóa chất

Sản xuất kinh doanh hóa chất là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất để các cá nhân, tổ chức có kế hoạch thành lập công ty sản xuất kinh doannh hóa chất nắm được các điều kiện về thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất và thủ tục thành lập công  ty sản xuất kinh doanh hóa chất.

Văn bản pháp luật về thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất

  -Luật doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

– Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Quyết định 27/QĐ-TTg

-Nghị định 113/2017/NĐ-CP

-Thông tư 32/2017/TT-BCT

gì  bột  học  bán  cty  phụ  phẩm  phép  xây  dựng  y  tế

Mã ngành nghề thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất

      2011   Sản xuất hoá chất cơ bản
        20111 Sản xuất khí công nghiệp
        20112 Sản xuất chất nhuộm và chất màu
        20113 Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
        20114 Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác
        20119 Sản xuất hóa chất cơ bản khác
      4669   Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
        46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
        46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

 Điều kiện kinh doanh sản xuất hóa chất

Ngoài các điều kiện chung khi thành lập công ty như điều kiện về teenn công ty, điều kiện về địa chỉ trụ sở chính, điều kiện về thành viên góp vốn thành lập công ty thì sau khi thành lập công ty hóa chất cần đáp ứng các điều kiện về sản xuất kinh doanh hóa chất được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Thông tư 32/2017/TT-BCT.

Thủ tục thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất

Để thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất phù hợp với loại hình doanh nghiệp của công ty hóa chất.

Hồ sơ thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất

-Điều lệ công ty sản xuất kinh doanh hóa chất

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất ( khi thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)

-Bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp/ quyết định thành lập đối với thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất là tổ chức. Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất là cá nhân.

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất.

gì  bột  học  bán  cty  phụ  phẩm  phép  xây  dựng  y  tế

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất:

Người đại diện theo pháp luật của công ty sản xuất kinh doanh hóa chất hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất nộp hồ sơ thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty sản xuất kinh doanh hóa chất có địa chỉ trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty sản xuất kinh doanh hóa chất.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh hóa chất tiến hành khắc con dấu và gửi thông báo mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất, công ty sản xuất kinh doanh hóa chất tiến hành các thủ tục về kê khai thuế môn bài,  phát hành hóa đơn lần đầu, xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất  theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh hóa chất.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH HÓA CHẤT

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất. Các cá nhân, tổ chức có kế hoạch thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty sản xuất kinh doanh hóa chất.

0934562586