Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

Thành Lập Công Ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

Công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

Q : Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Mã ngành nghề của công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

87 – Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung

871 – 8710 – Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

87101 – Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

87109 – Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác

872 – 8720 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

87201 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

87202 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

873 – 8730 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

87301 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

87302 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

87303 – Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật

879 – 8790 – Hoạt động chăm sóc tập trung khác

87901 – Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

87909 – Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng tờ để đăng ký thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

+ Quy trình thành lập công ty Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hoạt Động Chăm Sóc Và Điều Dưỡng

87: HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG

Ngành này gồm: Việc chăm sóc dân cư kết hợp với điều dưỡng, giám sát hoặc các loại hình chăm sóc khác mà được yêu cầu bởi người dân. Điều kiện ăn ở là một phần quan trọng của qui trình chăm sóc và việc chăm sóc là sự pha trộn của dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội, với dịch vụ y tế là lớn và một số mức độ của các dịch vụ chăm sóc.

871 – 8710: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng và an dưỡng cung cấp dịch vụ bệnh nhân nội trú cho những người vừa bình phục từ phòng khám bệnh, có sức khoẻ yếu hoặc trong điều kiện cần kiểm tra và giám sát bởi nhân viên y tế, vật lý trị liệu và tập luyện phục hồi chức năng và nghỉ ngơi.

87101: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên do tình trạng thương tật, bệnh tật hoặc do hoàn cảnh đặc biệt không thể về sinh sống với gia đình thì được tổ chức nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của tỉnh, thành phố nơi gia đình của thương bệnh binh cư trú.

87109: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác

Nhóm này gồm:

– Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng;

– Nhà an dưỡng;

– Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng;

– Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng;

– Nhà điều dưỡng.

Loại trừ:

– Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà được phân vào ngành 86 (Hoạt động y tế);

– Nhà dưỡng lão không có hoặc có sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu được phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già);

– Các hoạt động trợ giúp xã hội tập trung như trại trẻ mồ côi, nhà ở tạm thời cho người vô gia cư được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

872 – 8720: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

87201: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

Nhóm này gồm: Việc cung cấp sự chăm sóc (nhưng không phải bệnh viện được cấp phép) cho những người bị chậm phát triển về trí não, bị bệnh tâm thần. Các cơ sở cung cấp phòng ở, bữa ăn, giám sát, bảo vệ và tư vấn sức khoẻ và một số chăm sóc y tế. Nó cũng bao gồm cả việc cung cấp chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân có vấn đề về thần kinh.

Nhóm này cũng gồm:

– Nhà dưỡng bệnh tâm thần;

– Nhà tập trung cho người bị hoang tưởng, trầm cảm;

– Cơ sở cho người chậm phát triển trí óc;

– Nhà nghỉ cho bệnh nhân tâm thần và những người cần thời gian thích nghi trước khi trở về cuộc sống bình thường.

Loại trừ: Các hoạt động trợ giúp xã hội tập trung, như nhà ở tạm thời cho người vô gia cư được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

87202: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp sự chăm sóc (nhưng không phải bệnh viện được cấp phép) cho những người có vấn đề lạm dụng chất gây nghiện. Các cơ sở chăm sóc cung cấp phòng ở, bữa ăn, giám sát bảo vệ và tư vấn sức khoẻ và một số chăm sóc y tế. Nó cũng bao gồm cả việc cung cấp chăm sóc tập trung và điều trị cho các bệnh nhân bị nghiện;

– Cơ sở chăm sóc và điều trị cho những người nghiện rượu hoặc nghiện ma tuý;

– Hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý: chữa trị, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện.

873 – 8730: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

87301: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở cung cấp chăm sóc, điều dưỡng cho các đối tượng là người có công với cách mạng.

Loại trừ: Hoạt động nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh được phân vào nhóm 87101 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh).

87302: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người già, những người mà không thể tự chăm sóc mình một cách đầy đủ hoặc những người mà không muốn sống độc lập một mình. Việc chăm sóc bao gồm phòng ở, chế độ ăn uống, theo dõi và giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong một số trường hợp, các đơn vị này còn cung cấp sự chăm sóc điều dưỡng về chuyên môn cho những người sống tại các khu riêng khác.

Nhóm này cũng gồm:

– Hoạt động của các cơ sở trợ giúp cuộc sống;

– Hoạt động tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho những người về hưu;

– Nhà dành cho người già với sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu;

– Nhà nghỉ không có sự chăm sóc điều dưỡng.

Loại trừ:

– Nhà dành cho người già có sự chăm sóc điều dưỡng được phân vào nhóm 87109 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác);

– Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung mà sự chăm sóc về y tế hoặc nơi nghỉ không phải là vấn đề quan trọng được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

87303: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật. Việc chăm sóc bao gồm phòng ở, chế độ ăn uống, theo dõi và giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong một số trường hợp, các đơn vị này còn cung cấp sự chăm sóc điều dưỡng về chuyên môn cho những người sống tại các khu vực riêng khác.

Loại trừ: Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung mà sự chăm sóc về y tế hoặc nơi nghỉ không phải là vấn đề quan trọng được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

879 – 8790: Hoạt động chăm sóc tập trung khác

87901: Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở giáo dục, chữa trị, dạy nghề và tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng mại dâm.

87909: Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cá nhân hoặc dân cư loại trừ đối với người già và người bị khuyết tật, những người mà không thể tự chăm sóc mình một cách đầy đủ hoặc những người không muốn sống độc lập một mình;

– Hoạt động tại các cơ sở tập trung liên tục của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức tư nhân cung cấp sự trợ giúp của xã hội đối với trẻ em và những nhóm người bị một số hạn chế về khả năng tự chăm sóc, nhưng ở đó sự điều trị y tế, hoặc sự giáo dục không phải là yếu tố quan trọng, bao gồm:

+ Trại mồ côi,

+ Các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ em,

+ Nhà ở tạm thời cho người vô gia cư,

+ Các cơ sở chăm sóc cho các bà mẹ chưa kết hôn và con cái của họ.

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc);

– Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng được phân vào nhóm 8710 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng);

– Hoạt động chăm sóc tập trung cho người già và người khuyết tật được phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già) và nhóm 87303 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật);

– Hoạt động cho, nhận con nuôi được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác);

– Hoạt động giúp đỡ về chỗ ở tạm thời ngắn hạn cho các nạn nhân gặp thảm hoạ được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác).

 

 

Tag: thành lập công ty chăm sóc da, khỏe ban học qđ quyết mầm non tiểu

Gọi Ngay!