Thành Lập Công Ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hoạt Động Chuyên Môn Khác

Công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

M : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mã ngành nghề của công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác

74 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

741 – 7410 – 74100 – Hoạt động thiết kế chuyên dụng

742 – 7420 – 74200 – Hoạt động nhiếp ảnh

749 – 7490 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

74901 – Hoạt động khí tượng thủy văn

74909 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hoạt Động Chuyên Môn Khác tờ để đăng ký thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hoạt Động Chuyên Môn Khác phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hoạt Động Chuyên Môn Khác

+ Quy trình thành lập công ty Hoạt Động Chuyên Môn Khác đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chuyên Môn Khác giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chuyên Môn Khác hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Chuyên Môn Khác uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hoạt Động Chuyên Môn Khác

74: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC

Ngành này gồm:

– Việc cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật chuyên môn (trừ hoạt động luật và kiểm toán; kiến trúc và kỹ thuật, kiểm tra và phân tích công nghệ, quản lý và tư vấn quản lý, nghiên cứu phát triển và quảng cáo);

– Công nghệ thủ công hoặc những phần liên quan đến công nghệ khác được đưa vào nhóm 74909 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu).

741 – 7410 – 74100: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Nhóm này gồm:

– Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;

– Dịch vụ thiết kế đồ thị;

– Hoạt động trang trí nội thất.

Loại trừ: Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

742 – 7420 – 74200: Hoạt động nhiếp ảnh

Nhóm này gồm:

– Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại:

+ Chụp ảnh chân dung cho hộ chiếu, thẻ, đám cưới…,

+ Chụp ảnh cho mục đích thương mại, xuất bản, thời trang, bất động sản hoặc du lịch,

+ Chụp ảnh trên không,

+ Quay video: Đám cưới, hội họp…;

– Sản xuất phim:

+ Phát triển, in ấn và mở rộng từ bản âm hoặc phim chiếu bóng,

+ Phát triển phim và thử nghiệm in ảnh,

+ Rửa, khôi phục lại hoặc sửa lại ảnh;

– Hoạt động của phóng viên ảnh.

Nhóm này cũng gồm: Chụp dưới dạng vi phim các tư liệu.

Loại trừ:

– Xử lý phim ảnh liên quan đến điện ảnh và công nghiệp truyền hình được phân vào nhóm 5911 (Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình);

– Hoạt động vẽ bản đồ và thông tin về không gian được phân vào nhóm 71102 (Hoạt động đo đạc bản đồ).

749 – 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

74901: Hoạt động khí tượng thủy văn

Nhóm này gồm:

– Dự báo thời tiết;

– Đo lượng nước, độ ẩm, hoàn lưu bão…

74909: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu dùng. Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ:

– Hoạt động phiên dịch;

– Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;

– Hoạt động của những nhà báo độc lập;

– Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;

– Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);

– Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức…);

– Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng;

– Tư vấn chứng khoán;

– Tư vấn về nông học;

– Tư vấn về công nghệ khác;

– Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý…

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân thường liên quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác phẩm nghệ thuật, ảnh… với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất…

Loại trừ:

– Bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác) và nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);

– Hoạt động đấu giá qua mạng (bán lẻ) được phân vào nhóm 47910 (Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet);

– Hoạt động của sàn đấu giá (bán lẻ) được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

– Hoạt động của môi giới bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất);

– Hoạt động kế toán được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);

– Hoạt động tư vấn quản lý được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);

– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan);

– Thiết kế công nghiệp và máy móc được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan);

– Thiết kế quảng cáo trình diễn và quảng cáo khác nhau được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

– Thiết kế vị trí và hình thức thể hiện khác trên web được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

– Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);

– Hoạt động của các đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);

– Quản lý các chương trình hành chính quản trị được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);

– Hướng dẫn tín dụng khách hàng và nợ được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác);

– Hoạt động các nhà viết sách khoa học và công nghệ được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí);

– Hoạt động của các nhà báo độc lập được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí).