Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

Thành Lập Công Ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

N : HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Mã ngành nghề của công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

82 – Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

821 – Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng

8211 – 82110 – Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

8219 – Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

82191 – Photo, chuẩn bị tài liệu

82199 – Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

822 – 8220 – 82200 – Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

823 – 8230 – 82300 – Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

829 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

8291 – 82910 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

8292 – 82920 – Dịch vụ đóng gói

8299 – 82990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh tờ để đăng ký thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Quy trình thành lập công ty Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hoạt Động Hỗ Trợ Kinh Doanh

82: HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH, HỖ TRỢ VĂN PHÒNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KINH DOANH KHÁC

Ngành này gồm: Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng hàng ngày, cũng như các yếu tố hỗ trợ kinh doanh thường kỳ cho những người khác, trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Ngành này cũng gồm: Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp chưa được phân loại ở nơi nào khác. Ngành này không cung cấp nhân viên điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

821: Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng

Nhóm này gồm: Việc cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng hàng ngày như kế hoạch tài chính, sổ sách kế toán, phân bổ nhân lực và vật lực cho những người khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Nhóm này cũng gồm: Các hoạt động hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng những yếu tố hỗ trợ kinh doanh thường kỳ và hoạt động truyền thống.

Loại trừ: Hoạt động cung cấp nhân viên thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh. Những phần liên quan đến một khía cạnh riêng của hoạt động này được phân loại theo hoạt động cụ thể đó.

8211 – 82110: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Nhóm này gồm: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch vụ nhân sự và chuyển phát thư…cho những người khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Loại trừ:

– Việc cung cấp nhân viên thực hiện toàn bộ việc kinh doanh. Những hoạt động này được phân loại theo hoạt động kinh doanh mà nó thực hiện.

– Hoạt động chỉ liên quan đến một khía cạnh cụ thể của những hoạt động này được phân loại theo những hoạt động cụ thể của chúng.

8219: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

82191: Photo, chuẩn bị tài liệu

Nhóm này gồm:

– Chuẩn bị tài liệu;

– Sửa tài liệu hoặc hiệu đính;

– Đánh máy, sửa từ hoặc kỹ thuật chế bản điện tử;

– Viết thư hoặc tóm tắt;

– Photocopy;

– Lên kế hoạch;

– Dịch vụ sửa từ;

– Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in nhanh, in kỹ thuật số.

Loại trừ:

– In tài liệu (in offset, in nhanh…) được phân vào nhóm 18110 (In ấn);

– Dịch vụ đánh máy tốc ký chuyên nghiệp như thư ký tòa được phân vào nhóm 82199 (Các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác);

– Dịch vụ đánh máy tốc ký công cộng được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu).

82199: Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Nhóm này gồm:

– Dịch vụ hỗ trợ thư ký;

– Ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác;

– Cung cấp dịch vụ thuê hộp thư thoại và dịch vụ chuyển phát thư khác (trừ quảng cáo thư trực tiếp);

– Dịch vụ gửi thư.

822 – 8220 – 82200: Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

Nhóm này gồm:

– Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc gọi tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương thức đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, tiếp nhận phản ánh của khách hàng;

– Các cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn giản để bán hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm năng, đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò dư luận và các hoạt động tương tự cho khách hàng.

823 – 8230 – 82300: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Nhóm này gồm: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức.

829: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Các hoạt động hỗ trợ các đại lý, quỹ tín dụng và các hoạt động phục vụ kinh doanh chưa được phân vào đâu

8291 – 82910: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

Nhóm này gồm: Các hoạt động thu hồi những khoản bồi thường và chuyển tiền thu hồi cho khách hàng, như dịch vụ thu hồi hối phiếu hoặc nợ.

Nhóm này cũng gồm: Các hoạt động thu thập thông tin, như lịch sử tín dụng hoặc lao động trong kinh doanh, cung cấp thông tin cho các thể chế tài chính, những người bán lẻ, và những người khác có yêu cầu đánh giá triển vọng của cá nhân và các doanh nghiệp.

8292 – 82920: Dịch vụ đóng gói

Nhóm này gồm:

– Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, có hoặc không liên quan đến một quy trình tự động:

+ Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm,

+ Đóng gói đồ rắn,

+ Đóng gói bảo quản dược liệu,

+ Dán tem, nhãn và đóng dấu,

+ Bọc quà.

Loại trừ:

– Sản xuất nước uống nhẹ và sản xuất nước khoáng được phân vào nhóm 1104 (Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng);

– Hoạt động đóng gói có liên quan đến vận tải được phân vào nhóm 5229 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải).

8299 – 82990: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

– Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký như:

+ Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký,

+ Dịch vụ tốc ký công cộng;

– Chú thích thời gian thực trình chiếu chương trình truyền hình trực tiếp các cuộc họp;

– Địa chỉ mã vạch;

– Dịch vụ sắp xếp thư;

– Dịch vụ lấy lại tài sản;

– Máy thu tiền xu đỗ xe;

– Hoạt động đấu giá độc lập;

– Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ.

– Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được phân vào đâu (như khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo).

Loại trừ:

– Các hoạt động về chuẩn bị tài liệu được phân vào nhóm 8219 (Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác);

– Dịch vụ cung cấp phụ đề cho phim hoặc băng được phân vào nhóm 59120 (Hoạt động hậu kỳ).

Gọi Ngay!