Thành Lập Công Ty Khoa Học Và Công Nghệ

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Khoa Học Và Công Nghệ. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Khoa Học Và Công Nghệ

Công ty Khoa Học Và Công Nghệ trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

M : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mã ngành nghề của công ty Khoa Học Và Công Nghệ

72 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

721 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7211 – 72110 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

7212 – 72120 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

7213 – 72130 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

7214 – 72140 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

722 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

7221 – 72210 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

7222 – 72220 – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Khoa Học Và Công Nghệ tờ để đăng ký thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Khoa Học Và Công Nghệ của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Khoa Học Và Công Nghệ phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Khoa Học Và Công Nghệ

+ Quy trình thành lập công ty Khoa Học Và Công Nghệ đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Khoa Học Và Công Nghệ

72: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Ngành này bao gồm hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Trong đó:

Hoạt động nghiên cứu khoa học gồm: nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

Hoạt động phát triển công nghệ gồm: triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó:

– Nghiên cứu cơ bản là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.

– Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và xã hội.

Phát triển công nghệ là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ra công nghệ mới. Trong đó:

– Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu.

– Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

Loại trừ: Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận).

721: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7211- 72110: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực toán học và thống kê;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học máy tính và thông tin;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật lý;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hóa học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường liên quan;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên khác.

7212- 72120: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu và luyện kim;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật y học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học môi trường;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học công nghiệp.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ nano.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm và đồ uống.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

Loại trừ: Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận).

7213- 72130: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học cơ sở;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y học lâm sàng;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y tế;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực dược học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong y học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược khác;

7214- 72140: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thú y;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thủy sản;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp khác;

722: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

7221-72210: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tâm lý học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xã hội học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực pháp luật;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học chính trị;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa lý kinh tế và xã hội;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin đại chúng và truyền thông;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội khác.

7222-72220 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

Nhóm này gồm:

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực lịch sử và khảo cổ học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ngôn ngữ học và văn học;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực triết học, đạo đức học và tôn giáo;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nghệ thuật;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn khác;