Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có kế hoạch thành lập công ty kinh doanh xăng dầu thủ tục thành lập công ty xăng dầu.

Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP

-Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

-Nghị định 84/2014/NĐ-CP

-Nghị định 08/2018/NĐ-CP

-Thông tư 38 /2014/TT-BCT

Mã ngành nghề khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
46612 Bán buôn dầu thô
46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
352 3520 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Điều kiện thành lập công ty xăng dầu

-Điều kiện khi thành lập công ty xăng dầu:

Công ty kinh doanh xăng dầu phải có tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên gọi của công ty đã đăng ký thành lập trước đó; địa chỉ trụ sở chính của kinh doanh xăng dầu phải rõ ràng, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty kinh doanh xăng dầu; thành viên góp vốn thành lập kinh doanh xăng dầu không thuộc đối tượng cấm tham gia và quản lý doanh nghiệp.

kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu ngắc ngoải bởi một mớ giấy phép con kinh doanh xăng dầu cần điều kiện gì kinh doanh xăng dầu cần bao nhiêu vốn kinh doanh xăng dầu ở việt nam kinh doanh xăng dầu có cần giấy phép điều kiện kinh doanh kho xăng dầu nghị định về kinh doanh xăng dầu quy định về kinh doanh xăng dầu nghị định về kinh doanh xăng dầu mới nhất pháp luật về kinh doanh xăng dầu thông tư về kinh doanh xăng dầu tìm hiểu về kinh doanh xăng dầu điều kiện về kinh doanh xăng dầu tư vấn kinh doanh xăng dầu cơ sở kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu kinh doanh bán lẻ xăng dầu văn bản pháp luật về kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu có điều kiện kinh doanh xăng dầu cần giấy phép gì giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu xin giấy phép kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu là gì luật kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh xăng dầu mới nhất nghị định kinh doanh xăng dầu mới nghị định 67 kinh doanh xăng dầu mới mã ngành kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu nghị định 83 có nên kinh doanh xăng dầu giấy phép kinh doanh xăng dầu quy định kinh doanh xăng dầu nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu sửa đổi nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu nghị định số 84 về kinh doanh xăng dầu nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu nghị định mới nhất về kinh doanh xăng dầu thông tư 38 về kinh doanh xăng dầu nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu nghị định 67 về kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thông tư 15 về kinh doanh xăng dầu nghị định 104 về kinh doanh xăng dầu nghị định 83/2014 kinh doanh xăng dầu nghị định 08/2018 về kinh doanh xăng dầu nghị định 84 2009 kinh doanh xăng dầu nghị định 08/2018 kinh doanh xăng dầu nghị định 55/2007 về kinh doanh xăng dầu thông tư 39 về kinh doanh xăng dầu nghị định 67 kinh doanh xăng dầu nghị định 97 về kinh doanh xăng dầu ngày thành lập tổng công ty xăng dầu việt nam

-Điều kiện kinh doanh xăng dầu:

Điều kiện kinh doanh xăng dầu được quy định cụ thể tại Nghị định 84/2014/NĐ-CP, cụ thể:

Điều 7. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.
 3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này.

 1. Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3).

 1. Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

 1. Phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
 2. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

Điều 10. Điều kiện sản xuất xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được sản xuất xăng dầu:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 2. Có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu, đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Điều 13. Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.
 6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu ngắc ngoải bởi một mớ giấy phép con kinh doanh xăng dầu cần điều kiện gì kinh doanh xăng dầu cần bao nhiêu vốn kinh doanh xăng dầu ở việt nam kinh doanh xăng dầu có cần giấy phép điều kiện kinh doanh kho xăng dầu nghị định về kinh doanh xăng dầu quy định về kinh doanh xăng dầu nghị định về kinh doanh xăng dầu mới nhất pháp luật về kinh doanh xăng dầu thông tư về kinh doanh xăng dầu tìm hiểu về kinh doanh xăng dầu điều kiện về kinh doanh xăng dầu tư vấn kinh doanh xăng dầu cơ sở kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu kinh doanh bán lẻ xăng dầu văn bản pháp luật về kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu có điều kiện kinh doanh xăng dầu cần giấy phép gì giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu xin giấy phép kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu là gì luật kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh xăng dầu mới nhất nghị định kinh doanh xăng dầu mới nghị định 67 kinh doanh xăng dầu mới mã ngành kinh doanh xăng dầu kinh doanh xăng dầu nghị định 83 có nên kinh doanh xăng dầu giấy phép kinh doanh xăng dầu quy định kinh doanh xăng dầu nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu sửa đổi nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu nghị định số 84 về kinh doanh xăng dầu nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu nghị định mới nhất về kinh doanh xăng dầu thông tư 38 về kinh doanh xăng dầu nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu nghị định 67 về kinh doanh xăng dầu điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thông tư 15 về kinh doanh xăng dầu nghị định 104 về kinh doanh xăng dầu nghị định 83/2014 kinh doanh xăng dầu nghị định 08/2018 về kinh doanh xăng dầu nghị định 84 2009 kinh doanh xăng dầu nghị định 08/2018 kinh doanh xăng dầu nghị định 55/2007 về kinh doanh xăng dầu thông tư 39 về kinh doanh xăng dầu nghị định 67 kinh doanh xăng dầu nghị định 97 về kinh doanh xăng dầu ngày thành lập tổng công ty xăng dầu việt nam

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH XĂNG  DẦU

Để thành lập công ty kinh doanh xăng dầu cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu phù hợp với loại hình doanh nghiệp của công ty kinh doanh xăng dầu.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

-Điều lệ công ty kinh doanh xăng dầu

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty kinh doanh xăng dầu ( khi thành lập công ty kinh doanh xăng dầu là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)

-Bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp/ quyết định thành lập đối với thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty kinh doanh xăng dầu là tổ chức. Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty kinh doanh xăng dầu là cá nhân.

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Quy trình các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu:

Người đại diện theo pháp luật của công ty kinh doanh xăng dầu hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu nộp hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty kinh doanh xăng dầu có địa chỉ trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty kinh doanh xăng dầu.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty kinh doanh xăng dầu tiến hành khắc con dấu và gửi thông báo mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu, công ty kinh doanh xăng dầu tiến hành các thủ tục về kê khai thuế môn bài,  phát hành hóa đơn lần đầu, mở tài khoản ngân hàng. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh xăng dầu.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH XĂNG DẦU

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu. Các cá nhân, tổ chức có kế hoạch thành lập công ty kinh doanh xăng dầu hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu.

0934562586

Tag: thành lập cây xăng, quân đội tập đoàn