Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Liên Quan Đến Máy Tính

Thành Lập Công Ty Liên Quan Đến Máy Tính

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Liên Quan Đến Máy Tính. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Liên Quan Đến Máy Tính

Công ty Liên Quan Đến Máy Tính trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

J : THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã ngành nghề của công ty Liên Quan Đến Máy Tính

62 – 620 – Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

6201 – 62010 – Lập trình máy vi tính

6202 – 62020 – Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

6209 – 62090 – Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Liên Quan Đến Máy Tính

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Liên Quan Đến Máy Tính tờ để đăng ký thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Liên Quan Đến Máy Tính

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Liên Quan Đến Máy Tính của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Liên Quan Đến Máy Tính phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Liên Quan Đến Máy Tính

+ Quy trình thành lập công ty Liên Quan Đến Máy Tính đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Liên Quan Đến Máy Tính giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Liên Quan Đến Máy Tính hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Liên Quan Đến Máy Tính uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Liên Quan Đến Máy Tính

62: LẬP TRÌNH MÁY VI TÍNH, DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH

Ngành này gồm: Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm; lập và thiết kế các hệ thống máy vi tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp; quản lý và điều hành hệ thống máy vi tính của khách hàng và công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

620: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

6201 – 62010: Lập trình máy vi tính

Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.

Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

Loại trừ:

– Phát hành các phần mềm trọn gói được phân vào nhóm 58200 (Xuất bản phần mềm);

– Lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp, kể cả trong trường hợp việc cung cấp phần mềm là một phần công việc tổng thể được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính).

6202 – 62020: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống.

Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6209 – 62090: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

Loại trừ:

– Lập trình máy vi tính được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

– Tư vấn máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính);

– Quản trị hệ thống máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính);

– Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

Gọi Ngay!