Home / Tổng hợp / Thành lập công ty tài chính

Thành lập công ty tài chính

Thành lập công ty tài chính

Liên quan đến lĩnh vực tài chính, khi thành lập công ty tài chính các nhà đầu tư có thể thành lập một trong số công ty liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thành lập công ty tài chính vi mô; thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng; thành lập công ty đầu tư tài chính; thành lập công ty tư vấn tài chính; thành lập công ty tư vấn tài chính; thành lập công ty cho thuê tài chính; thành lập công ty môi giới tài chính; thành lập công ty cho vay tài chính; thành lập công ty dịch vụ tài chính. Luật Ngô Gia xin gửi tới các nhà đầu tư quy định về thành lập công ty tài chính. Qua đó giúp nhà đấu tư nắm được một số quy định liên quan đến điều kiện thành lập công ty tài chính, vốn pháp định thành lập công ty tài chính ,thủ tục thành lập công ty tài chính.

thành lập công ty tài chính thành lập công ty tài chính vi mô thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng thành lập công ty tài chính cổ phần thủ tục thành lập công ty tài chính thành lập công ty đầu tư tài chính thành lập công ty tư vấn tài chính thành lập công ty cho thuê tài chính
Quy định thành lập công ty tài chính
  1. Điều kiện thành lập công ty tài chính

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính : Công ty tài chính được cấp giấy phép thành lập công ty tài chính khi đáp ứng các điều kiện:

– Vốn pháp định thành lập công ty tài chính tối thiểu là 500 tỷ đồng;

– Chủ sở hữu công ty tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

-Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

– Có điều lệ dự thảo thành lập công ty tài chính phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng;

Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính

– Có vốn điều lệ, vốn được cấp là 150 tỷ đồng;

– Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

– Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng;

– Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Đối với  Thành lập Công ty cho thuê tài chính liên doanh, thành lập công ty tài chính 100 vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

– Các điều kiện về thành lập công ty cho thuê tài chính nêu trên;

– Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

– Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

– Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

quy định thành lập công ty tài chính thành lập công ty tài chính 100 vốn nước ngoài điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần thành lập công ty cho vay tài chính điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính dự thảo thành lập công ty tài chính thành lập công ty dịch vụ tài chính
Quy định thành lập công ty tài chính
  1. Thủ tục thành lập công ty tài chính

Công ty Tài chính được thành lập dưới các hình thức sau:  Thành lập Công ty Tài chính Nhà nước; Thành lập Công ty Tài chính cổ phần; Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng (ngân hàng thành lập công ty tài chính), Thành lập Công ty Tài chính liên doanh, Thành lập Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy phép giấy phép thành lập công ty tài chính gồm:

– Đơn xin cấp Giấy phép thành lập công ty tài chính

-Dự thảo Điều lệ;

– Phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.

– Danh sách, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính;

– Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn;

– Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm: Quyết định thành lập;Điều lệ hiện hành ; Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành; Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp; Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.

-Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở của Công ty tài chính.

Trên đây là thủ tục thành lập công ty tài chính. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm quy định về điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần; điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính ; thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính; thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại các văn bản luật, nghị định liên quan đến lĩnh vực tài chính.

3.Dịch vụ thành lập công ty tài chính

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các nhà đầu tư dịch vụ thành lập công ty tài chính. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty thành lập công ty tài chính vi mô; thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng; thành lập công ty đầu tư tài chính; thành lập công ty tư vấn tài chính; thành lập công ty tư vấn tài chính; thành lập công ty cho thuê tài chính; thành lập công ty môi giới tài chính; thành lập công ty cho vay tài chính; thành lập công ty dịch vụ tài chính hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

giấy phép thành lập công ty tài chính thành lập công ty môi giới tài chính ngân hàng thành lập công ty tài chính điều kiện thành lập công ty tài chính điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính vốn pháp định thành lập công ty tài chính quy định về thành lập công ty tài chính điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính

Tag : vốn pháp định thành lập công ty tài chính, xin giấy phép thành lập công ty tài chính, công ty tài chính tiêu dùng, điều kiện để thành lập công ty tài chính vi mô, quy định về thành lập công ty tài chính, ngành cty ngày học viện bộ cách muốn trường phòng kỷ niệm lời chúc phí mới marketing nào 2019 70 quỹ trình shb vietinbank 55 mẫu, bước quá tự

Gọi Ngay!