Thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

Khi muốn mở công ty tnhh 1 thành viên, trước hết quý khách cần có cái nhìn tổng quát về cty tnhh 1 thành viên là gì, điều kiện mở công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân và công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức có gì khác nhau. Khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì cũng như cần biết côn ty tnhh 1 thành viên là pháp nhân hay không phải là pháp nhân.

Dvdn 247 xin chia sẻ tới quý khách quy định của pháp luật liên quan đến việc mở công ty tnhh 1 thành viên.

mở công ty tnhh 1 thành viên điều kiện mở công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

  1. Cty tnhh 1 thành viên là gì?

Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cty tnhh 1 thành viên là:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Quy định này cho thấy công ty tnhh 1 thành viên là pháp nhân, công ty tnhh 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có thể có công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân và công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức.

  1. Điều kiện mở công ty tnhh 1 thành viên

Điều kiện mở công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

  • Tên công ty tnhh 1 thành viên không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty đã đăng ký;
  • Ngành nghề kinh doanh của công ty tnhh 1 thành viên không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  • Chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên không thuộc trường hợp cấm thành lập công ty.
  • thành lập công ty tnhh 1 thành viên cá nhân cty tnhh 1 thành viên là gì công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân
  1. Thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì
  • Khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên cá nhân, hồ sơ cần chuẩn bị:

+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ chứng minh thư công chứng của chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền người khác đi nộp hồ sơ

  • Thành lập công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức

+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của chủ sở hữu công ty là tổ chức

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền người khác đi nộp hồ sơ

  1. Dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Quý khách muốn mở công ty tnhh 1 thành viên hãy liên hệ ngay với dvdn247 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức công ty tnhh 1 thành viên là pháp nhân