Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn ( tnhh ) là một loại hình doanh nghiệp được rất   nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn khi thành lập công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai hình thức đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( tnhh 1 thành viên) và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ( tnhh 2 thành viên). Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn và hướng dẫn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty tnhh 1 thành viên là gì ?

Theo quy định của Điều 73 Luật doanh nghiệp  2014 hiện hành thì:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành tnhh.

thành lập công ty tnhh 1tv  giá  phương  rẻ  sáng  tối  thiểu  100  2017  tv  trọn  hà  nội  ở  đâu  đà  nẵng  đơn  nhiêu  thanh  vien  dpi  2018  bắc  ninh  nhất  tự  nhánh  biểu

Công ty tnhh 2 thành viên trở lên là gì ?

Theo quy định của Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2014 hiện hành thì:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành tnhh.

 1. Điều kiện thành lập công ty tnhh

Khi thành lập công ty tnhh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về tên gọi của công ty tnhh: Tên của công ty tnhh không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước đó.
 • Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính của công ty tnhh: Công ty tnhh phải có địa chỉ trụ sở chính cụ thể, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. (Gợi ý là khi thành lập công ty nên chọn địa chỉ đặt trụ sở ổn định, lâu dài tránh trường hợp phải thay đổi địa chỉ trụ sở nhiều lần gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty)
 • Điều kiện về thành viên góp vốn thành lập công ty tnhh: thành viên góp vốn thành lập công ty tnhh không thuộc đối tượng cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 • Điều kiện về vốn điều lệ của công ty tnhh: Công ty tnhh hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì phải đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định đó.
 • Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc khi thành lập công ty tnhh:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

+ Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, tnhh do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1tv  giá  phương  rẻ  sáng  tối  thiểu  100  2017  tv  trọn  hà  nội  ở  đâu  đà  nẵng  đơn  nhiêu  thanh  vien  dpi  2018  bắc  ninh  nhất  tự  nhánh  biểu

3.Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên gồm những văn bản giấy tờ gì ?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những văn bản, giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu ).

– Điều lệ công ty.

– Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân.

– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

 Đối với chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên ( hợp đồng dịch vụ thành lập công ty với Luật Ngô Gia)

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên gồm những văn bản giấy tờ gì ?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu )

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên góp vốn

– Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên góp vốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên là cá nhân.

– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên góp vốn là tổ chức.

Đối với thành viên góp vốn là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên ( hợp đồng dịch vụ thành lập công ty với Luật Ngô Gia)

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1tv  giá  phương  rẻ  sáng  tối  thiểu  100  2017  tv  trọn  hà  nội  ở  đâu  đà  nẵng  đơn  nhiêu  thanh  vien  dpi  2018  bắc  ninh  nhất  tự  nhánh  biểu

 1. Quy trình trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh

Sơ đồ quy trình các bước thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh

Công ty tnhh chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh theo danh mục hồ sơ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh. Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký lập công ty tnhh nộp hồ sơ lập công ty tnhh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty tnhh có địa chỉ trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lập công ty tnhh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tnhh.

Bước 3: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu của công ty tnhh

Sau khi được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tnhh tiến hành khắc dấu và gửi thông báo về việc sử dụng con dấu đến phòng đăng ký kinh doanh

Lưu ý:

 • Sau khi thành lập, công ty tnhh cần thực hiện thủ tục về kế toán. Trường hợp công ty tnhh kinh doanh những lĩnh vực ngành nghề cần có giấy  phép kinh doanh thì trước khi kinh doanh những ngành nghề này, công ty tnhh cần đáp ứng điều kiện về giấy phép kinh doanh những lĩnh vực đó.
 • Sau khi thành lập, công ty tnhh có thể lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh để tiến hành hoạt động kinh doanh tại nhiều địa chỉ khách nhau.
 1. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Quý khách đang có kế hoạch, đề án thành lập công ty nhưng chưa biết cách thành lập một công ty tnhh mới như thế nào và muốn được tư vấn, chia sẻ các quy định về thành lập công ty tnhh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh. Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty tnhh uy tín. Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và báo chi phí cụ thể về các gói dịch vụ thành lập công ty tnhh.

0934562586

Gọi Ngay!