Thành lập công ty vệ sĩ

Thành lập công ty vệ sĩ

Dịch vụ vệ sĩ là một ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty vệ sĩ phải đáp ứng điều kiện thành lập công ty vệ sĩ.

thành lập công ty vệ sĩ điều kiện thành lập công ty vệ sĩ

  1. Điều kiện thành lập công ty vệ sĩ

– Điều kiện về vốn:

Do đây là ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định do vậy công ty kinh doanh dịch vụ vệ sĩ buộc phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. Mức vốn pháp định phải là 2 tỷ đồng.

Điều kiện về trụ sở:

+ Trường hợp trụ sở của công ty vệ sĩ là đi thuê thuê thì phải có Hợp đồng thuê trụ sở với thời hạn từ 1 năm trở lên và phải có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật;

+Trường hợp trụ sở của chủ doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao nhà, đất hoặc các giấy tờ nhà bản sao có chứng thực hợp pháp.

Điều kiện đối với người đứng đầu công ty vệ sĩ:

+ Giám đốc, Tổng giám đốc/ thành viên/cổ đông công ty vệ sĩ có trình độ cao đẳng hoặc đại hoc khối kinh tế, luật;

– Lý lịch tư pháp + sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Giám đốc, tổng giám đốc/thành viên/cổ đông tham gia thành lập công ty vệ sĩ.

  1. Thủ tục thành lập công ty vệ sĩ

Hồ sơ thành lập công ty vệ sĩ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty vệ sĩ;
  • Điều lệ công ty vệ sĩ
  • Danh sách cổ đông/thành viên của công ty vệ sĩ;
  • Giấy tờ chứng thực tư pháp của cá nhân, tổ chức là thành viên, cổ đông của công ty vệ sĩ;
  • Hợp đồng thành lập công ty vệ sĩ với Luật Ngô Gia.

Quy trình thành lập công ty vệ sĩ: Công ty vệ sĩ nộp hồ sơ thành lập công ty vệ sĩ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty vệ sĩ có trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, công ty vệ sĩ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty vệ sĩ.

  1. Dịch vụ thành lập công ty vệ sĩ

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty vệ sĩ, quý khách muốn thành lập công ty vệ sĩ hãy liên hệ với luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện thành lập công ty vệ sĩ và cung cấp dịch vụ thành lập công ty vệ sĩ.

thủ tục thành lập công ty vệ sĩ