Home / Tổng hợp / Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nếu như trước đây, các nhà đầu tư người nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam chỉ cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp vì giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiện, theo quy định về Luật đầu tư 2014, khi đâù tư người nước ngoài vào Việt Nam, các nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư trước, sau đó mới thực hiện thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty có yếu tố nước ngoài như sau:

  • Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư là người nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

  • Hồ sơ để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư;

 – Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 – Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

-Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

  • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ.

Thủ tục thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư người nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại việt nam. Khi thành lập công ty nước ngoài tại việt nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập công ty cổ phần nước ngoài hoặc thành lập công ty tnhh có người nước ngoài.

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài tại việt nam, bao gồm:

-Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

-Điều lệ công ty

-Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu loại hình công ty là cổ phần)

-Danh sách thành viên công ty (Nếu loại hình công ty là TNHH 2 tv trở lên)

-Danh sách người đại diện theo ủy quyền (với trường hợp doanh nghiệp có thành viên/cổ đông là pháp nhân)

-Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là tổ chức;

-Thông báo mẫu con dấu;

-Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

Thời hạn thành lập công ty có người nước ngoài: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ thành lập công ty có người nước ngoài hợp lệ.

Ngoài việc, thành lập công ty có người nước ngoài, các thương nhân nước ngoài có thể thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài hoặc thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Luật Ngô Gia xin gửi tới các nhà đầu tư dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ đăng ký thành lập công ty nước ngoài tại việt nam, dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài và thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện một trong các thủ tục trên hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

0934562586

Gọi Ngay!