Home / Tổng hợp / Thành lập tổng công ty điện lực việt nam

Thành lập tổng công ty điện lực việt nam

Thành lập tổng công ty điện lực việt nam

Tập đoàn điện lực Việt Nam là đơn vị độc quyền phân phối điện lãnh thổ Việt Nam. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số thông tin về sự thành lập tổng công ty điện lực Việt Nam.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ.

Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTG về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đến ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (thay thế cho Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 6/12/2013), với một số nội dung chính như sau:

* Tên gọi:

– Tên gọi đầy đủ: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

– Tên giao dịch: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

– Tên giao dịch tiếng Anh: VIETNAM ELECTRICITY.

– Tên gọi tắt: EVN.

* Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

* Ngành, nghề kinh doanh chính:

– Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;

– Xuất nhập khẩu điện năng;

– Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;

– Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

– Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) và 8 công ty thủy điện/nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Đến nay, Thủ tướng đã cho phép thành lập 5 tổng công ty quản lý phân phối điện, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Đó là các tổng công ty: Điện lực Miền Bắc, Điện lực Miền Nam, Điện lực Miền Trung, Điện lực Thành phố Hà Nội, Điện lực Tp.HCM. Năm tổng công ty trên sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên.
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng, Điện lực Ninh Bình, Điện lực Hải Dương từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
Tổng công ty Điện lực Miền Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai.
Tổng công ty Điện lực Miền Trung được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 3 và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.
Tổng công ty Điện lực Tp.HCM được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực Tp.HCM.
Tổ chức bộ máy quản lý các công ty mẹ hoạt động theo mô hình chủ tịch công ty kiêm tổng giám đốc, kiểm soát viên, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc thành lập các công ty mẹ của các tổng công ty điện lực trên, quyết định việc chuyển các đơn vị điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc điện lực quận, huyện sang hạch toán độc lập căn cứ vào tình hình thực tế về vốn, cán bộ quản lý, khả năng quản trị doanh nghiệp để bảo đảm hiệu quả trong hoạt động, trong sản xuất kinh doanh.

Gọi Ngay!