Thành lập văn phòng giao dịch của công ty

Thành lập văn phòng giao dịch của công ty

Sau khi thực hiện xong thủ tục thành lập công ty, các công ty mới thành lập có thể quyết định thành lập phòng ban công ty, thành lập văn phòng giao dịch của công ty, quyết định thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty, công ty cổ phần có thể thành lập chi nhánh công ty cổ phần, thành lập văn phòng đại diện công ty, có thể thành lập văn phòng đại diện công ty trong nước hoặc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Cũng giống như điều kiện thành lập công ty, khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty, thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh, công ty cần chuẩn bị tên gọi của chi nhánh, địa chỉ đặt chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh.

Khác với hồ sơ thành lập công ty, khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty,  thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty, công ty cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

  • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Biên bản họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, hội đồng quản trịv về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện

Công ty Luật Ngô Gia là một công ty công ty tư vấn thành lập công ty và là công ty dịch vụ thành lập công ty. Do đó, trong quá trình thành lập và phát triển của công ty, để tránh những rủi ro khi thành lập công ty, quý khách hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia. Luật Ngô Gia sẽ tư vấn thành lập công ty và vốn điều lệ của công ty, cung cấp mẫu quyết định thành lập công ty, mẫu quyết định thành lập phòng ban trong công ty, quyết định thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty và thay mặt quý khách thực hiện thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty, thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh, thủ tục thành lập văn phòng đại diện trong nước.

thành lập chi nhánh công ty cổ phần thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh điều kiện thành lập công ty hồ sơ thành lập công ty mẫu quyết định thành lập phòng ban trong công ty quyết định thành lập phòng ban công ty mẫu quyết định thành lập công ty những rủi ro khi thành lập công ty thủ tục thành lập công ty thành lập văn phòng giao dịch của công ty thành lập văn phòng đại diện công ty trong nước quá trình thành lập và phát triển của công ty thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty tư vấn thành lập công ty thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty quyết định thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty công ty tư vấn thành lập công ty công ty dịch vụ thành lập công ty công ty mới thành lập thành lập công ty và vốn điều lệ

Lưu ý: Việc thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch của các tổ   chức   hành   nghề   sư  , tổ chức hành  nghề công chứng được thực hiện theo luật luật sư, luật công chứng