Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu và thay đổi điều lệ công  ty hay không là một câu hỏi được doanh nghiệp quan tâm. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh phải thay đổi con dấu.

Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi con dấu khi thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận nếu trên con dấu có khắc địa chỉ quận của doanh nghiệp trước khi thay đổi.

Ngoài ra, khi thay đổi doanh nghiệp cần sửa đổi các điều khoản của điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký của doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín, trọn gói.

0934562586