Home / Tổng hợp / Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là một trong những thủ tục mà rất nhiều công ty cổ phần phải thực hiện khi có sự thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm: Thay đổi tên của công ty cổ phần, thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần, thay đổi cổ đông và tỷ lệ vốn góp của cổ đông, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, thay đổi thông tin đăng ký thuế….trong giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Khi có thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần liên quan đến các nội dung trên. Công ty cổ phần phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần có địa chỉ trụ sở. Tùy thuộc vào nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tương ứng. Danh mục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần thông thường bao gồm:

co phan

-Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần;

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

-Quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

-Danh sách cổ đông công ty cổ phần trong trường hợp thay đổi cổ đông;

-Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của cổ đông mới;

-Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi giấý phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Công ty cổ phần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần có trụ sở chính. Sau 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần hợp lệ, công ty cổ phần sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thay đổi cho công ty cổ phần và giấy xác nhận đã thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các công ty cổ phần dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Các công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng chưa biết phài thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doah công ty cổ phần như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

0934562586

Gọi Ngay!