Home / Tổng hợp / Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Theo quy định tại Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đăng ký kinh doanh của chi nhánh có các nội dung: Tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh, thông tin về người đứng đầu của chi nhánh, vốn đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh như thay đổi ngành nghề chi nhánh, thay đổi tên, thay đổi người đứng đầu của chi nhánh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp địa chỉ trụ sở.

chi nhanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh bao gồm:

-Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh;

-Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh;

-Bản sao chứng thực CMND của người đứng đầu chi nhánh trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đứng đầu chi nhánh;

-Văn bản xác nhận quyết toán thuế nếu chi nhánh thay đổi trụ sở khác quận nơi chi nhánh đã đăng ký địa chỉ trụ sở.

Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Sau 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh, Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của chi nhánh với những nội dung đã được thay đổi.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh như: thay đổi ngành nghề chi nhánh, thay đổi tên chi nhánh, thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh, thay đổi người đứng đầu chi nhánh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh.

0934562586

Gọi Ngay!