Home / Tổng hợp / Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Chi nhánh là địa điểm có chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh bao gồm có các nội dung: tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, thông tin về người đứng đầu của chi nhánh. Khi doanh nghiệp có sự thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh như thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh, thay đổi ngành nghề chi nhánh, thay đổi người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh theo quy định tại Điều 48 Nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

chi nhanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

bao gồm:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh ( theo mẫu);

– Biên bản họp và mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện mới của chi nhánh trong trường hợp thay đổi người đại diện của chi nhánh.

-Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh tới phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc, chi nhánh sẽ được cấp giấy chứng nhận về việc đã thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh. Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh, doanh nghiệp phải nộp phí thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh

Luật Ngô Gia nhận làm thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh của doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

0934562586

Gọi Ngay!