Home / Tổng hợp / Thay đổi đăng ký kinh doanh online

Thay đổi đăng ký kinh doanh online

Thay đổi đăng ký kinh doanh online

Sau khi đăng ký kinh doanh online để bán hàng qua mạng theo hình thức hộ kinh doanh, có rất nhiều trường hợp hộ kinh doanh online phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh online như hộ kinh doanh online muốn thay đổi tên, thay đổi địa chỉ cửa hàng, thay đổi vốn kinh doanh hoặc chuyển nhượng kinh doanh online.

Trường hợp chuyển nhượng kinh doanh online, hộ cá thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng kinh doanh online. Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh online hộ kinh doanh tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh online.

kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh online như sau:

Hộ cá thể chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online bao gồm:

-Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh online của hộ cá thể;

-Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh online

Hộ cá thể nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online tới phòng đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh online có địa điểm kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online của hộ cá thể hợp lệ. Hộ kinh doanh online sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới với nội dung đã thay đổi.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh online

Luật Ngô Gia xin được cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh online. Các hộ cá thể có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh online hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh online.

0934562586

Gọi Ngay!