Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Theo quy định của luật doanh nghiệp, mỗi một cá nhân chỉ có quyền đăng ký một hộ cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp, hộ kinh doanh cá thể muốn thay đổi địa chỉ kinh doanh thì phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn chủ hộ kinh doanh thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp 1: Hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi quận huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký

Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng  ký hộ kinh doanh theo mẫu;
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  • Văn bản chứng minh địa chỉ trụ sở thuộc quyền kinh doanh hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích.
  • Văn bản ủy quyền của chủ hộ kinh doanh cho người thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân quận , huyện nơi hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ  hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với địa chỉ trụ sở đã thay đổi tới hộ kinh doanh.

văn cần gì tờ chi nhánh hướng dẫn phép đình 08 09 thuốc phí 2017 business address tiếng anh yếu tố trọng bia bỏ mang trình bà trưng môn bài con dấu đóng xăng dầu cứu xử in english xí sạch hà ngân hàng tphcm hạch toán thế nào lợi vàng miếng sjc xác cam kết hoàng mai nghệ hải tìm online bắc giang nai quần áo đống đa chọn quán cà phê ăn thanh xuân cấm rượu spa 2 1 sai thời trang tốt uống đồ đh học xuất 3 cùng khôi phục bổ sung giải tỏa chỉnh cục vị ra tài vinacomin tâm vnpt thêm đà nẵng ở ba google map đúng đâu mẫu công văn gì ty chi nhánh cơ quan cách qua mạng phép đình hóa đơn tỉnh 08 09 nhà thuốc phí quyết tên 2017 business address tiếng anh là yếu tố trọng diện bia bỏ mang trình hai bà trưng không môn bài con dấu đóng xăng dầu tra cứu xử lý danh sách in english xí nước sạch thuê hà đông ngân hàng tphcm hạch toán chính lập thuận lợi trực vàng miếng sjc mới cam kết hoàng mai ngoài nghệ hải tìm online bắc giang đồng nai quần áo đống đa chọn quán cà phê ăn thanh xuân cấm rượu spa 2 1 sai thời trang tốt uống đồ đh học xuất 3 biểu cùng khôi phục bổ sung giải tỏa điều chỉnh cục quản vị ra tài trị vinacomin trung tâm vnpt thêm đà nẵng ở ba google map đâu

Trường hợp 2: Hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Để thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể đã được cấp giấy chứng nhận

Chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hộ kinh doanh bao gồm:

-Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo mẫu;

-Bản gốc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;

-Văn bản xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về thuế của chủ hộ kinh doanh

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh (nếu cần)

Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận. Sau 03 làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng đã chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh lên hệ thống thông tin về  hộ kinh doanh.

văn cần gì tờ chi nhánh hướng dẫn phép đình 08 09 thuốc phí 2017 business address tiếng anh yếu tố trọng bia bỏ mang trình bà trưng môn bài con dấu đóng xăng dầu cứu xử in english xí sạch hà ngân hàng tphcm hạch toán thế nào lợi vàng miếng sjc xác cam kết hoàng mai nghệ hải tìm online bắc giang nai quần áo đống đa chọn quán cà phê ăn thanh xuân cấm rượu spa 2 1 sai thời trang tốt uống đồ đh học xuất 3 cùng khôi phục bổ sung giải tỏa chỉnh cục vị ra tài vinacomin tâm vnpt thêm đà nẵng ở ba google map đúng đâu mẫu công văn gì ty chi nhánh cơ quan cách qua mạng phép đình hóa đơn tỉnh 08 09 nhà thuốc phí quyết tên 2017 business address tiếng anh là yếu tố trọng diện bia bỏ mang trình hai bà trưng không môn bài con dấu đóng xăng dầu tra cứu xử lý danh sách in english xí nước sạch thuê hà đông ngân hàng tphcm hạch toán chính lập thuận lợi trực vàng miếng sjc mới cam kết hoàng mai ngoài nghệ hải tìm online bắc giang đồng nai quần áo đống đa chọn quán cà phê ăn thanh xuân cấm rượu spa 2 1 sai thời trang tốt uống đồ đh học xuất 3 biểu cùng khôi phục bổ sung giải tỏa điều chỉnh cục quản vị ra tài trị vinacomin trung tâm vnpt thêm đà nẵng ở ba google map đâu

Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ dự định chuyển đến

Chủ hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu;

-Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của chủ hộ kinh doanh;

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh  hoặc người được ủy  quyền nộp  hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh  tới phòng đăng ký kinh doanhh quận, huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tới chủ hộ kinh  doanh cá thể.

Lưu ý: Sau khi thay đổi đại chỉ địa điểm của hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế để nộp thuế cho hộ kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh

Để giúp các chủ hộ kinh doanh có thể tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Luật Ngô Gia xin gửi tới các hộ kinh doanh dịch vụ thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh. Các hộ kinh doanh có nhu cầu  thay đổi địa chỉ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi  địa chỉ địa điểm kinh doanh.

0934562586