Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thay đổi giám đốc công ty tnhh 2 thành viên

Thay đổi giám đốc công ty tnhh 2 thành viên

Thay đổi giám đốc công ty tnhh 2 thành viên

Điều 64 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về giám đốc như sau:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trường hợp giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của tnhh 2 thành viên thì khi bổ nhiệm giám đốc mới công ty tnhh 2 thành viên phải làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên.

Luật Ngô Gia xin tư vấn và hướng dẫn thủ tục thay đổi giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên như sau:

 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hai thành viên

      Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luât bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

      Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Họ, tên và chữ ký của chủ tịch hội đồng thành viên

bổ nhiệm giám đốc lương bhxh công ty tnhh 2 thành viên

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Công ty tnhh hai thành viên nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi có cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung người đại diện theo pháp luật đã được thay đổi. Công ty tnhh 2 thành viên nhận giấy chứng nhận tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Công ty tnhh 2 thành viên thực hiện chế độ lương và đóng bhxh cho giám đốc mới theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thủ tục thay đổi giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công  ty tnhh 2 thành viên để các công ty tnhh 2 thành viên tham khảo.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên

Luật Ngô Gia xin gửi tới các công ty tnhh  2 thành viên trở lên dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Các công ty tnhh 2 thành viên hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

0934562586

Gọi Ngay!