Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Để phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh như bổ sung ngành nghề, rút bớt, hủy bỏ ngành nghề kinh doanh. Khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật DeHa xin hướng dẫn thủ thay đồi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Để thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh một thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Sau khi nhận được hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo thông báo của phòng đăng ký kinh doanh rồi nộp lại hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Với nhiều nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nói cung và thay đổi ngành nghề kinh doanh nói riêng. Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh trọn gói, uy tín. Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

tag: danh   chứng   khoán   xem   mở   tin   xây   dựng   chính   lập   quảng   cáo   sản   xuất   đa   tiếng   anh   bảo   hiểm   mtv   truyền   thương   mại   dược   hậu   giang   phẩm   tìm   ở   đâu   kiếm   tên

Gọi Ngay!