Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi người đứng đầu chi nhánh là thủ tục mà doanh nghiệp thường hay thực hiện. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh theo quy định của luật doanh nghiệp để các doanh nghiệp rõ hơn về các thủ tục này.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh( theo mẫu ) với nội dung thay đổi người quản lý doanh nghiệp
  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông trong trường hợp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, của hội đồng quản trị trong trường hợp thay đổi người đại diện không thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần; của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên.
  • quyết định hoặc nghị quyết của đại hội đồng cổ đông trong trường hợp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, của hội đồng quản trị trong trường hợp thay đổi người đại diện không thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần ; của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên; của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh mtv 1 thành viên ; của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân.
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân (cmnd ) / thẻ căn cước / hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp.
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi người đại diện theo pháp luật mà chỉ thay đổi thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục cập nhật, bổ sung thêm thông tin giấy tờ các nhân của người đại diện theo pháp luật.

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Người được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh  nghiệp có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã được thay đổi.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật và dịch vụ thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh khác của doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh uy tín, trọn gói.

0934562586

Lưu ý: Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không cần phải nộp thông báo về việc thay đổi đến cơ quan thuế có thẩm quyền như trước đây. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo tới cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp về nội dung đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đã thay đổi.