Home / Tổng hợp / Thời Gian Thành Lập Công Ty

Thời Gian Thành Lập Công Ty

Dịch vụ thành lập công ty mất bao lâu ?

– Gói dịch vụ thành lập công ty thông thường : 3 đến 5 ngày kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ

– Gói dịch vụ thành lập công ty nhanh nhất : 1 ngày kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ

Thủ tục thành lập công ty mất bao lâu ?

Thông thường thời gian trả kết quả đăng ký kinh doanh của dịch vụ thành lập công ty sẽ là 5 ngày kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ. Thời gian làm thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố.

– Thời gian chuẩn bị hồ sơ (thời gian này phụ thuộc vào sự chuẩn bị các thành phần hồ sơ của doanh nghiệp)

– Thời gian làm việc với cơ quan nhà nước

Quy trình của bước này sẽ là :

TH1: Nộp Hồ Sơ -> Cơ quan nhà nước xem xét -> Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 – 5 ngày doanh nghiệp sẽ được nhận kết quả

TH2: Nộp Hồ Sơ -> Cơ quan nhà nước xem xét -> Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan nhà nước sẽ gửi lại hồ sơ kèm yêu cầu sửa đổi -> Sửa hồ sơ sau đó nộp hồ sơ -> Cơ quan nhà nước xem xét -> Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 – 5 ngày doanh nghiệp sẽ nhận kết quả, nếu hồ sơ không hợp lệ thì lại trở về bước sửa hồ sơ

Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể lựa chọn dịch vụ thành lập công ty nhanh nhất, lấy kết quả chỉ sau 1 ngày hoàn thiện hồ sơ (với mức giá cao hơn so với dịch vụ bình thường)

Tại sao lại có dịch vụ thành lập công ty thường và thành lập công ty nhanh ?

– Với dịch vụ thành lập công ty thường thì hồ sơ sẽ nộp theo hình thức thông thường nên thời gian xem xét sẽ chậm hơn bù lại mức giá sẽ rẻ hơn

– Với dịch vụ thành lập công ty nhanh nhất thì hồ sơ sẽ nộp dưới dạng cần xem xét ngay nên kết quả sẽ trả về nhanh và chi phí sẽ đắt hơn 1 chút

Tin vui về thời gian làm việc với cơ quan nhà nước

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 5 ngày làm việc trong đó có 2 ngày để cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp, 3 ngày để cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Với cơ chế này, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải phụ thuộc vào việc chờ cấp mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường, Luật Doanh nghiệp 2014 đã giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp còn xuống còn tối đa 3 ngày làm việc. Cụ thể hóa quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính để ban hàng Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, Hệ thống đăng ký thuế tự động tạo mã số thuế mà không cần sự kiểm tra, xem xét của cán bộ đăng ký thuế

Tag: thành lập công ty nhanh rẻ

Gọi Ngay!