Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh

Sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh là một nhu cầu mà rất nhiều doanh nghiệp cần phải thực hiện trong quá trình hoạt động đặc biệt là bổ sung ngành nghề trong giấy phép kinh doanh. Bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh có thể bao gồm bổ sung ngành nghề tron giấy phép kinh doanh, bổ sung vốn trong giấy phép kinh doanh, bổ sung, cập nhật thông tin về số điện thoại, website, số fax, email tron giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý khách thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh.

Để tiến hành thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh. Tùy từng trường hợp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh phù hợp. Thông thường, danh mục hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh để tiến hành thủ tục bổ sung giấy phép kinh doanh bao gồm:

thay doi noi dung

-Thông báo sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh theo mẫu:

-Biên bản họp và Nghị quyết về việc bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty tư nhân.

-Điều lệ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp;

-Bản sao CMND của cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập của tổ chức.

Thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ BỔ SUNG NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng chưa biết cần chuẩn bị hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh như thế nào, tiến hành thủ tục bổ sung giấy phép kinh doanh ở đâu hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!