Home / Tổng hợp / Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế của nước ta. Do đó, có rất nhiều công ty được thành lập tại tphcm. Đặc biệt là sau khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề mà trước đây doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đăng ký kinh doanh. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm cũng tăng hơn nhiều so với trước khi luật doanh nghiệp mới có hiệu lực.

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm để các doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm có thể tham khảo.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

-Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Kèm theo thông báo cần có quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ sở hữu, biên bản họp và quyết định của hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

-Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm

Công ty có trụ sở tại tphcm thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh của tphcm. Sau khi nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy biên nhận về việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sau 03 ngày nộp đủ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc đã thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Luật Ngô Gia huy vọng qua bài viết này, các công ty có trụ sở tại thành phố hồ chí minh có thể hiểu hơn về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tphcm.

Gọi Ngay!