thủ tục cần làm khi chuyển địa điểm kinh doanh

Thủ tục cần làm khi chuyển địa điểm kinh doanh

Kính chào Luật Ngô Gia, Công ty chúng tôi đã đăng ký địa điểm kinh doanh nhưng hiện tại công ty chúng tôi quyết định chuyển địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác. Nếu kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký, công ty chuyển địa điểm kinh doanh có bị phạt hay không, công ty chúng tôi phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn công ty chúng tôi thủ tục cần làm khi chuyển địa điểm kinh doanh đặc biệt là thủ tục về thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh để công ty chúng tôi có thể hiểu rõ hơn các quy định về chuyển địa điểm kinh doanh.

thay doi dia chi

Chào quý công ty, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về chuyển địa điểm kinh doanh, hướng dẫn các thủ tục cần làm khi chuyển địa điểm kinh doanh tới quý công ty như sau:

Nếu quý doanh nghiệp tìm được địa điểm kinh doanh khác và quyết định chuyển địa điểm kinh doanh đó thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh theo quy trình chuyển địa điểm kinh doanh. Nếu kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký, công ty có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Do đó, công ty chuyển địa điểm kinh doanh cần tiến hành thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chuyển địa điểm kinh doanh, khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh có hai trường hợp xảy ra:

-Trường hợp công ty chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận nơi công ty có trụ sở hoặc chi nhánh thì công ty thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận.

Khi chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận, công ty không cần thực hiện thủ tục về thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh, không cần quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh. Công ty chuyển địa điểm kinh doanh chỉ cần gửi mẫu thông báo chuyển địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

-Trường hợp công ty chuyển địa điểm kinh doanh khác quận. Quy trình chuyển địa điểm kinh doanh khác quận như sau: công ty chuyển địa điểm kinh doanh gửi mẫu đơn xin chuyển địa điểm kinh doanh(mẫu 08 chuyển địa điểm kinh doanh) đến cơ quan thuế để thủ tục thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh. Sau khi có xác nhận về việc quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh của cơ quan quản lý thuế, công ty chuyển địa điểm kinh doanh gửi mẫu thông báo chuyển địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh. Công ty chuyển địa điểm kinh doanh phải đóng chi phí chuyển địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Công ty chuyển địa điểm kinh doanh cần lưu ý thủ tục sau khi chuyển địa điểm kinh doanh như việc xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh, công ty chuyển địa điểm kinh doanh có thể hủy hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh sau đó phát hành hóa đơn khác để thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn đang sử dụng trước khi chuyển địa điểm kinh doanh để tiếp tục sử dụng.

Dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh

Quý công ty đang có nhu cầu chuyển địa điểm kinh doanh nhưng chưa biết phải tiến hành thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh.

0934562586