Home / Tổng hợp / Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ là một trong những ngành nghề thu hút được nhiều cá nhân tham gia kinh doanh. Đã có rất nhiều khu phố chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Để đăng ký mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cá nhân thường hay lựa chọn hình thức hộ cá thể để đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn các cá nhân muốn đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ theo hình thức hộ kinh doanh cá thể như sau:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ

Để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cá nhân đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ theo hình thức hộ cá thể cần chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ, bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ theo mẫu;

-Bản sao chứng minh thư công chứng của chủ hộ kinh doanh đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh cầm đồ được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ có địa chỉ trụ sở. Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ tới phòng đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày kể từ ngày cá nhân nộp đủ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ hợp lệ. Hộ cá thể đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ sẽ được cấp mẫu giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã được quy định.

 

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH CẦM ĐỒ

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các cá nhân dịch vụ làm giấy phép kinh doanh cầm đồ. Các cá nhân muốn đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ và cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh cầm đồ.

0934562586

Gọi Ngay!