Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh

Thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh

Thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh

Trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những thông tin quan trọng của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải có trụ sở kinh doanh để hoạt động, để giao dịch cũng như nhận thông báo của các cơ quan nhà nước như cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh tại một địa chỉ nhưng sau đó vì một vài lý do nên phải chuyển trụ sở kinh doanh sang địa chỉ khác, trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh trong 10 ngày kể từ ngày thay đổi trụ sở kinh doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về trụ sở đăng ký kinh doanh và hướng dẫn thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh tới doanh nghiệp như sau:

Thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh

Một số quy định về trụ sở đăng ký kinh doanh

Điều 43 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thủ tục thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh

Khi thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi trụ sở kinh doanh khác quận hoặc thay đổi trụ sở kinh doanh cùng quận.

  • Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh cùng quận:

Nếu doanh nghiệp thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh cùng quận thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh mà không cần phải làm thủ tục chuyển thuế. Nếu doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh khác quận trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký trước thi tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển thuế

Thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh cùng quận trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nhiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp cần gửi thông báo chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh cần có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Mẫu thông báo thay đổi trụ sở kinh doanh doanh nghiệp tham khảo tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh

  • Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh khác quận:

Nếu chuyển trụ sở kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký doanh nghiệp thực hiện thực hiện thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh như sau:

Doanh nghiệp gửi Thông báo chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở.  Kèm theo Thông báo chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp đang có nhu cầu chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh nhưng chưa biết thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh.

0934562586