Thủ tục đăng bố cáo thành lập công ty

Thủ tục đăng bố cáo thành lập công ty

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bắt buộc phải phải thực thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về đăng bố cáo của doanh nghiệp mới thành lập và hướng dẫn thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Trước đây điều 28 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

gì  có  không  ở  đâu  nào  chi  giá  rẻ  hà  hải  phòng  tphcm  cách

Hiện nay quy định về đăng bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Sau khi được cấp giấy chứng  nhận, doanh nghiệp điền vào phiếu yêu cầu đăng công bố thông tin và đóng lệ phí đăng công bố thông tin tại Sở kế hoạch và đầu tư  nơi doanh nghiệp cho trụ sở. Sở kế hoạch và đầu tư sẽ đăng thông báo công  khai về các nội dung đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh  nghiệp.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty trọn gói, uy tín. Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ thực hiện toàn bộ công việc để thành lập công ty và thực hiện thủ tục đăng bố cáo cho công ty mới được thành lập.

0934562586