Home / Tổng hợp / Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu

Để đăng ký kinh doanh xăng dầu, quý khách có thể đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thông qua việc đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu hoặc đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ, đăng ký kinh doanh đại lý xăng dầu theo hình thức hộ kinh doanh.

giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu

Thủ tục đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu theo hình thức công ty:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu theo hình thức công ty, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu xăng dầu;
  • Điều lệ công ty xuất nhập khẩu xăng dầu;
  • Danh sách thành viên/cổ đông đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần;
  • Bản sao chứng thức CMND đối với thành viên/cổ đông công ty là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên công ty sản xuất là tổ chức.
  • Hợp đồng thành lập công ty với Luật Ngô Gia cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu xăng dầu

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu xăng dầu được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư nơi công ty xuất nhập khẩu xăng dầu có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kẻ từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, công ty công ty xuất nhập khẩu xăng dầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thành lập công ty xuất nhập khầu xăng dầu, công ty kinh doanh xuất nhập khầu xăng dầu cần xin giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Điều kiện xin giấy phép đăng ký kinh doanh xăng dầu, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu, thủ tục xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu được quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu của chính phủ ban hành ngày 03/09/2014.Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu:

Hồ sơ hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo hình thức hộ kinh doanh bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu;
  • Bản sao chứng thực CMND của chủ hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Thủ tục đăng ký bán lẻ xăng dầu được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh xăng dầu

Quý khách có nhu cầu đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Gọi Ngay!