Home / Tổng hợp / Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể

(thường được gọi là thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá nhân)

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ gia đình đang được rất nhiều cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ lựa chọn. Các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ thường đặt ra câu hỏi hộ kinh doanh cá thể có phải đăng ký kinh doanh không, tại sao phải đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể, hộ gia đình, làm giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu. Hơn nữa, rất nhiều cá nhân vẫn chưa biết quy định về đăng ký hộ kinh doanh cá thể của luật đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình.  Luật Ngô Gia xin chia sẻ kinh nghiệm đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể, cung cấp một số quy định về đăng ký hộ kinh doanh cá thể, quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình của luật đăng ký kinh doanh cá thể, hộ gia đình tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình về điều kiện đăng ký kinh doanh cá thể, điều kiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình,  hồ sơ đăng ký kinh doanh cá thể và hướng dẫn đăng ký kinh doanh cá thể, hướng dẫn đăng ký kinh doanh hộ gia đình, cách làm giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ gia đình tới quý khách.

thủ tục xin đăng ký kinh doanh hộ cá thể

  1. Một số quy định về đăng ký kinh doanh cá thể, quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Hiện tại, không có văn luật đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình riêng lẻ mà các quy định về đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định về đăng ký kinh doanh hộ cá thể là Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Một số quy định về cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cụ thể:

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là gì, tại sao phải đăng ký giấy phép kinh doanh: Có thể hiểu đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình là việc cá nhân, hộ gia đình thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân, hộ gia đình sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể. Cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký kinh doanh để được pháp luật bảo vệ và công nhận việc kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình là hợp pháp. Thông qua thủ tục xin đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đăng ký cấp giấy phép kinh doanh hộ gia đình quý khách đã hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh của mình.

Giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế: đối với doanh nghiệp thì số giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế là một. Đối với hộ kinh doanh thì giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế là hai số khác nhau. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh mang giấy đăng ký kinh doanh cá thể tới cơ quan thuế để đăng ký thuếcho hộ kinh doanh cá thể. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể mới nhất được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Thủ tục đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể được thực hiện tại cơ quan thuế cấp huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.

thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể để nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể qua đường bưu điện.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể( giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể) bao gồm: cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình, ngày tháng năm cấp, giấy phép đăng ký kinh doanh số, mã số giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Tên hộ kinh doanh, địa chỉ hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn đăng ký kinh doanh hộ gia đình, số lượng lao động của hộ kinh doanh.

Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể, điều kiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình:

Để đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, cá nhân, hộ gia đình phải đáp điều kiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình, hộ cá thể như sau:

+ Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+  Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

+  Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh.

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh: Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

+ Đặt tên hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:Loại hình “Hộ kinh doanh”;Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

-Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ở đâu, đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu:

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu, Giấy phép đăng ký kinh doanh ai cấp: Giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, hộ cá thể do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp. Cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình tại phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh.

Đăng ký giấy phép kinh doanh tốn bao nhiêu tiền: Khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, hộ cá thể phải nộp chi phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể, lệ phí đăng ký kinh doanh hộ gia đình bao gồm có lệ phí đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định của nhà nước và lệ phí làm giấy phép đăng ký kinh doanh khi quý khách sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của Luật Ngô Gia. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được báo chi phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ gia đình.

-Đăng ký hộ kinh doanh cá thể như thế nào:

+ Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì: Để đăng ký kinh doanh hộ gia đình, hộ cá thể cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình, hồ sơ đăng ký kinh doanh cá nhân để nộp tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ gia đình (hay còn được gọi là đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể theo mẫu mđ-6) gồm:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;. ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Số vốn kinh doanh. vốn đăng ký kinh doanh là gì? vốn kinh doanh là số vốn mà cá nhân, hộ gia đình đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đăng ký kinh doanh hộ cá thể do cá nhân, hộ gia đình quyết định.

+ Số lao động; Số lao động của hộ kinh doanh cá thể không quá 10 người

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. Hình thức đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể do 1 cá nhân đăng ký thành lập hoặc do một nhóm cá nhân, hộ gia đình thành lập.

thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Quý khách có thể tham khảo mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Trong thông tư có các biểu mẫu đăng ký kinh doanh hộ cá thể gồm mẫu tờ khai đăng ký hộ kinh doanh cá thể thường được gọi là mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể, mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh. Hoặc quý khách có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Luật Ngô Gia sẽ cung cấp cho quý khách giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể, các biểu mẫu đăng ký thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình: Các bước đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình như sau: Các bước đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo trình tự sau:  Cá nhân, hộ gia đình nộp Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ gia đình tới cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện. Thời gian đăng ký giấy phép kinh doanh là  03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Cá nhân, hộ gia đình sẽ được cơ quan nơi đăng ký giấy phép kinh doanh cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình.

Nếu hộ gia đình đăng ký giấy phép kinh doanh trực tuyến thì có thể tra cứu đăng ký kinh doanh hộ cá thể trên hệ thống đăng ký giấy phép kinh doanh qua mạng của ủy ban nhân dân. Cá nhân tiến hành kinh doanh mà không đăng có thể bị xử phạt không đăng ký kinh doanh.

  1. Dịch vụ làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể:

Quý khách đang muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ gia đình tại hà nội nhưng chưa biết làm làm sao để đăng ký giấy phép kinh doanh, đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể bao gồm dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép hộ kinh doanh. Quý khách có thể ủy quyền cho luật Ngô Gia thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hộ gia đình. Để ủy quyền cho Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ làm giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký hộ gia đình,hộ cá thể; Giấy ủy quyền nhận giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ cá thể cho Luật Ngô Gia.

Sau khi quý khách ủy quyền cho Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ tư vấn đăng ký kinh doanh hộ cá thể về cách đăng ký giấy phép kinh doanh cá thể, tư vấn đăng ký giấy phép kinh doanh về điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh và thay mặt quý khách chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình bao gồm: mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình(hay còn gọi là mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ gia đình); Danh sách nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh. Đại diện cho quý khách nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình tại cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh. Tư vấn cho quý khách các thủ tục liên quan đến thủ tục làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

0934562586

Gọi Ngay!