Home / Dịch vụ / Thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ gia đình

Thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ gia đình

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ GIA ĐÌNH

Hộ gia đình tiến hành kinh doanh là một hình thức kinh doanh phổ biến ở nước ta. Thường là những cá nhân thân thích trong gia đình như anh chị em, chú cháu…..cùng góp vốn để tiến hành kinh doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình

và hướng dẫn đăng ký kinh doanh hộ gia đình theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh của hộ gia đình.

Một số quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình:

Hình thức kinh doanh hộ gia đình chính là hộ kinh doanh cá thể. Do đó, quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình được áp dụng theo quy định về đăng ký hộ kinh doanh đó là: Các thành viên của hộ gia đình kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ gia đình; Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký kinh doanh một hộ gia đình trong phạm vi cả nước. Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình là hộ gia đình chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, hộ kinh doanh phải có tên gọi riêng không trùng với hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh trước đó trong phạm vi quận, huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở. Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình, hộ gia đình phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ gia đình

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Những cá nhân đáp ứng điều kiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình và có nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình, nộp 01 hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình tới phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ gia đình có trụ sở.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

-Bản sao chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh;

-Danh sách thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình, phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình, trao giấy biên nhận cho hộ gia đình. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ gia đình hợp lệ.

Khi đăng ký kinh doanh của hộ gia đình, hộ gia đình phải lệ phí đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Theo quy định, lệ phí đăng ký kinh doanh hộ gia đình là 100.000 ngàn đồng. Nội dun của giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình bao gồm: giấy phép đăng ký kinh doanh số, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh của hộ gia đình, ngành nghề kinh doanh của hộ gia đình, số vốn kinh doanh của hộ gia đình, số lao động của hộ gia đình.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ GIA ĐÌNH

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình.  Quý khách có nhu cầu đăng ký kinh doanh của hộ gia đình hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được hướng dẫn đăng ký kinh doanh hộ gia đình và cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình.