Home / Tổng hợp / Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Quý khách muốn đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa, luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý khách một số quy định về đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa.

Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Theo Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh

“1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

  1. a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
  2. b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
  3. c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.
  4. Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.
  5. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.”

Và để được cấp chứng chỉ hành nghề thì bạn phải thỏa mãi điều kiện quy định tại điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:

“1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

  1. a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ;
  2. b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
  3. c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
  4. d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
  5. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.”

Như vậy trường hợp của bạn, bạn đã là bác sĩ chuyên khoa 1 tức là bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề rồi thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện về thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh để có thể được mở phòng khám.

Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Theo quy định tại Điều 42, Luật khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở khám, chữa bệnh chỉ được hoạt động khi đáp ứng được các điều kiện sau:
“1.Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
2.Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp”

Do đó, bạn muốn mở phòng khám tư nhân thì cần 2 điều kiện:
– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

– Có giấy phép hoạt động do Sở y tế tỉnh, thành phố cấp

Ngoài ra, khi đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa, quý khách có thể đăng ký kinh doanh thiết bị y tế, đăng ký kinh doanh nhà thuốc.

Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ  thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa, đăng ký kinh doanh thiết bị y tế, đăng ký kinh doanh nhà thuốc. Quý khách có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa, đăng ký kinh doanh thiết bị y tế, đăng ký kinh doanh nhà thuốc.

0934562586

Gọi Ngay!