Thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh

Thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số trường hợp cần thực hiện thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh.

thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh

Trường hợp, Đăng ký lại giấy phép kinh doanh do thực hiện hiệu đính đăng ký kinh doanh:

Khi đăng ký giấy phép kinh doanh mới giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty TNHH, công ty hợp doanh, giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân hoặc giấy đăng ký kinh doanh của hộ cá thể có thể do sai xót mà giấy phép đăng ký kinh doanh bị sai so với hồ sơ đăng ký kinh doanh nên cá nhân, tổ chức phải thực hiện hiệu đính đăng ký kinh doanh.

Trường hợp,  thực hiện thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh mất giấy phép đăng ký kinh doanh:

Nếu giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ gia đình, công ty bị mất, bị hỏng rách  thì phải thực hiện thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh. Để được cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh, hộ cá thể, doanh nghiệp cần làm giấy đề nghị hay được gọi là đơn xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ cá thể, công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đó.

Dịch vụ đăng ký cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Hộ cá thể, công ty có nhu cầu thực hiện thủ tục hiệu đính đăng ký kinh doanh thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

0934562586