Home / Tổng hợp / Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

  1. Thủ tục mở tài khoản ngân hàng của công ty

Bước 1: Doanh nghiệp tải mẫu đăng ký mở tài khoản ngân hàng trên website của ngân hàng mà doanh nghiệp lựa chọn hoặc trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng để được hướng dẫn làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng công ty.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, thông tin về chủ tài khoản, ký chữ ký mẫu của chủ tài khoản, kế toán trưởng, mẫu dấu của công ty vào giấy đề nghị mở tài khoản. Sau đó ký và đóng dấu của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Ngân hàng, bao gồm:

  • Giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao Giấy đăng ký mẫu dấu;
  • CMND của chủ tài khoản, kế toán trưởng
  • Ngoài ra, ngân hàng có thể yêu cầu thêm quyết định cử người đứng tên chủ tài khoản đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng…..
  • Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư
  1. Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website dangkykinhdoanh.gov.vn

  • Vào mục đăng ký tài khoản;
  • Gửi các hồ sơ( Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng, giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu người thực hiện thủ tục, CNMD photo của người thực hiện thủ tục) qua mạng.

Bước 2: Kiểm tra emai về việc xác nhận gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu không nhận được email thực hiện lại bước 1.

Bước 3: In giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã hợp lệ.

Bước 4: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày đến Sở kể hoạch và đầu tư.

Sau khi thực hiện các bước trên, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư.